E-mail Hasło
» Załóż konto
» Zapomniałem hasła
Tatry
Aktualności
 ABC turysty
   Przygotowanie
   Ekwipunek
   Informacje TOPR i TPN
   Oznaczenia szlaków
   Przewodnicy
   Przejścia graniczne
    Bezpieczeństwo
      Gdy spotkasz misia...
      Lawiny
      Ku przestrodze...
      Bezpieczeństwo, porady
   Zwierzę na szlaku
   Schroniska
 O Tatrach
   TPN i TANAP
   Klimat
   Geologia
    Zwierzęta
      Gatunki
   Rośliny
    Tatry w liczbach
    Historia
 Encyklopedia Tatr
   Alfabetycznie
   Tematycznie
   Multimedia
 Wycieczki
   Zaplanuj wycieczkę
   Miejsce startu
   Miejsce docelowe
   Skala trudności
   Wszystkie
 Jaskinie tatrzańskie
    SKTJ PTTK
      Aktualności
      Działalność
      Kurs
      Wspomnienia
      Polecane strony
      Galeria
      Kontakt
   Powstanie jaskiń
   Krążenie wody w skałach
   Nacieki
   Morfologiczne typy
   Klimat jaskiń
   Powstanie jaskiń tatrz.
Zagadki tatrzańskie
 Aktywny wypoczynek
   Taternictwo
   Speleologia
   Paralotnie
   Ski-alpinizm
   Narciarstwo
   Na rowerze
   Turystyka jaskiniowa
   Trasy biegowe
   Turystyka piesza
   Sporty wodne
Galeria
Warunki w Tatrach
Forum dyskusyjne
Zakopane, Tatry, Podhale
E-mail
Hasło
» Załóż konto
» Zapomniałem hasła
Zakopane


zapamiętaj numer alarmowy w górach!!!
0 601 100 300
 nawigacja:  Z-ne.pl » Portal Zakopiański

w nazwach
w nazwach i opisach
wszędzie
alfabetycznie:    A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ź  Ż  
Ta    Tb  Tc    Td  Te  Tf  Tg  Th  Ti  Tj  Tk  Tl    Tm  Tn    To    Tp  Tr  Ts    Tt  Tu  Tw  Tz   

  Przeglądasz dział: Tu
ilość pozycji w dziale: 17
Zmień dział na:
 
tufury (Geologia)
   tufury lub thufury, czyli pagórki mrozowe. Niewielkie, zazwyczaj kilkunastocentymetrowe pagórki, utworzone z materiału podłoża (zwykle gliniastego), w warunkach peryglacjalnych przez nierównomierne zamarzanie tegoż podłoża. T. występują w Tatrach Zach., np. w Czerwonych Wierchach, pod Gładkiem Upłaziańskim, także pod Kopą Magury.
więcej
Turek (Nie okreslony)
   Turek (1181 m); Turek. S. Lesiste wzgórze (ze skałkami) między Czaplową Doliną a Doliną Furkaską.
więcej
Turista (Nie okreslony)
   "Turista". Czes. miesięcznik wydawany od pocz. 1962 w Pradze jako kontynuacja czasopisma » "Turistika Horolezectví", rocz. 1 (14). Kolejne podtytuły: "Časopis pro turisty a horolezce" (1962-64), "Časopis pro turisty, horolezce a orientační sport" (1965-68), "Magazín na cestu" (1969-71), "Měsíčník na cestu" (1971-81). Tematyka tur., tatern. i alpin., ta ostatnia dotycząca głównie alpinizmu czechosłowackiego. Wydawca: Československý svaz...
więcej
Turisták Lapja (Nie okreslony)
   "Turisták Lapja". Węg. miesięcznik tur., wychodzący w Budapeszcie w 1889-1944. Poświęcał dużo miejsca sprawom tatrz., zwł. do I wojny świat., jednakże i potem pojawiały się w nim cenne prace dotyczące Tatr.Początkowo (1889-91) był organem sekcji budapeszt. Węg. Tow. Karp. (MKE), a od 1892 organem Węg. Tow. Tur. (MTE). Wśród redaktorów tego pisma byli znani taternicy: Ödön Téry, Lajos Petrik, József Déry. Spis rzeczy i indeks do...
więcej
Turistaság és Alpinizmus (Nie okreslony)
   "Turistaság és Alpinizmus". Węg. miesięcznik wydawany w Budapeszcie w 1910-35. Jego założycielami i redaktorami byli znani taternicy węg.: Gyula Komarnicki, Jenő Serényi i János Vigyázó (red. nacz.). Wydawcą było początkowo Budapesti Egyetemi Turista Egyesület (BETE), a miesięcznik był zawsze organem szeregu węg. organizacji tur.: BETE, MKE i in. Miesięcznik ten stanowi jedno z zasadniczych źródeł do dziejów taternictwa oraz tatrz....
więcej
Turistik, Alpinismus, Wintersport (Nie okreslony)
   "Turistik, Alpinismus, Wintersport". Niem. miesięcznik wychodzący w Kiezmarku w 1924-33 jako organ Karpathenvereinu. Powstał jako bezpośrednia kontynuacja czasopisma » "Turistik und Alpinismus" (stąd numeracja roczników od V), a uznany został oficjalnie również za kontynuację rocznika MKE, "Jahrbuch des Ungarischen Karpathenvereins", jako jego tom 49 i następne. Wydawca: Karpathenverein, red.: Julius Andreas (Gyula Andor) Hefty. Czasopismo...
więcej
Turistik und Alpinismus (Nie okreslony)
   "Turistik und Alpinismus". Niem. miesięcznik wydawany w 1918-23 (razem 4 roczniki) w Kiezmarku, poświęcający dużo miejsca sprawom turystyki tatrz. i taternictwa. Wydawcami (i założycielami) byli zrazu Gyula Komarnicki i János Vigyázó z Budapesztu, a od 1920 Theodor Sauter w Kiezmarku. Redaktorem przez cały czas był Julius Andreas Hefty. Czasopismo było oficjalnym organem szeregu węg. i niem. towarzystw tur., zajmujących się Karpatami, m.in. MKE,...
więcej
turnia (Terminologia)
   W gwarze podh.: b. stromy, urwisty, skalisty szczyt, albo też wyróżniająca się urwista skała w grani szczytu lub w jego ścianie, czy też na zboczu. Zdrobn.: turniczka (turnicka). Synonimem słowa turnia jest turnica ; tym ostatnim terminem oznacza się też czasem turnię o kształcie mniej wysmukłym, bardziej przysadzistym. Wszystkie te słowa (turnia, turniczka, turnica) przeszły z gwary podh. do tatern. terminologii topogr. i do ogólnego...
więcej
Turošík Juraj (Nie okreslony)
   Turošík Juraj (17 XII 1924 Závadka nad Hronom, k. Brezna). Słow. inżynier leśnik pracujący najpierw w pd. Słowacji, a od 1 II 1961 do 1988 jako dyr. TANAPu (w Tatrz. Łomnicy). Osobiście brał udział w pracach nad rekonstrukcją lasu tatrz. i jego górnej granicy. Ogłosił liczne artykuły związane z TANAPem i ochroną Tatr, np. 30 rokov ochrany prírody Tatranského národného parku ("Vys. Tatry" 18, 1979, nr 6). Współpracował z...
więcej
Turski Jan Kanty (Nie okreslony)
   Turski Jan Kanty, krypt. J.K.T. (1832 Kraków - 1870 tamże). Literat, nauczyciel gimnazjalny (m.in. w Nowym Sączu), publicysta, red. czasopism krak. i warsz. W Zakopanem i Tatrach bywał już przed 1860 (z Michałem Bałuckim?). Ogłosił m.in. Kilka rysów fotograficznych z Tatrów ("Tyg. Ilustr." 1860, nr 50 i 52); jest to nieujawniona kompilacja z prac. in. autorów (m.in. Marii Steczkowskiej). T. jest też autorem broszury Cud, czyli Krakowiacy...
więcej
Turysta (Nie okreslony)
   "Turysta" (1883). Czasopismo tur. wydawane i redagowane w Kołomyi przez Leopolda Wajgla w 1883 (nry 1-6). Był to organ Oddz. Czarnohorskiego TT. Oprócz różnorodnych materiałów z Czarnohory publikowano tam także sporo o działalności całego TT i w ogóle o Tatrach i Podtatrzu.
więcej
Turysta (Nie okreslony)
   "Turysta". Miesięcznik (w 1952-56), potem półmiesięcznik (1957-61), wydawany w Warszawie, organ PTTK. Tematyka tur. i krajozn. (często dotycząca spraw tatrz. i podtatrz.), także taternicka. Redagował zespół. W 1956-61 sekretarzem redakcji był Tadeusz Garczyński; przyczynił się wybitnie do rozwoju "T." Ostatni nr: 7-8 z 1961. Kontynuacją "T." stał się » "Światowid".
więcej
Turysta w Polsce (Nie okreslony)
   "Turysta w Polsce". Miesięcznik wychodzący w Krakowie w 1935-38 (rocz. 1-4, nrów 10, 12, 12 i 8). Był wspólnym organem PTT, PZN i Pol. Związku Kajakowego. Red.: Stanisław Faecher. Tematyka tur., narc., kajakowa, tatern. i alpin. (dotycząca alpinizmu pol.). Sprawy tatrz. zajmowały dużo miejsca; pisali o nich m.in. Walery Goetel, Jan A. Szczepański, Władysław Krygowski, Włodzimierz Firsoff.
więcej
turystyka (Nie okreslony)
   turystyka. W znaczeniu węższym (tradycyjnym): odbywanie wycieczek jako rozrywki lub wypoczynku, zwykle połączone ze zwiedzaniem obiektów przyr., kult. czy zabytkowych, albo też z udziałem w imprezach kult., sport. czy innych. W znaczeniu szerszym: wszelkie formy podróżowania, które nie są związane z pracą zarobkową lub przesiedlaniem. T. o charakterze wybitnie poznawczo-dydaktycznym jest krajoznawstwem. Niektóre formy t. mają cechy sport., np....
więcej
turystyka robotnicza (Nie okreslony)
   turystyka robotnicza. Rozwój turystyki wśród robotników pol. rozpoczął się w 1912, mn.w. równocześnie w dwóch różnych ośrodkach i niezależnie od siebie. W Krakowie (w zaborze austr.) przy Związku Stowarzyszeń Robotn. powstało w 1912 nieoficjalne Robotnicze Kółko Turystyczne, które na pocz. 1913 przekształciło się w formalny » Robotniczy Klub Turystyczny (RKT). Działalność jego w 1912-14 była dość żywa i obejmowała...
więcej
turystyka szkolna (Nie okreslony)
   turystyka szkolna. Zachowane wiadomości o dawnych wycieczkach szkolnych w Tatry są fragmentaryczne, ale dowodzą, że t.sz. jest ściśle powiązana z rozwojem turystyki tatrz., prawie od samych jej początków (» turystyka). Już na przełomie XVI i XVII w. » Adam Kunisch prowadził swych uczniów z Koszyc i potem z Kiezmarku na wycieczki w Tatry. Podobnie działał z Preszowa » Ioannes Bocatius (z Kunischem jako przewodnikiem). Z 1654 pochodzi...
więcej
turzyce (Nie okreslony)
   turzyce (Carex ). Rośliny trawiastokształtne, ale nie trawy, od których różnią się m.in. trójgraniastą łodygą bez kolanek, owocami w pęcherzykach, kwiatami często jednopłciowymi, zebranymi w kłosy, bądź to oddzielnie pręcikowe i oddzielnie słupkowe, bądź część kłosa stanowią kwiaty żeńskie, część zaś męskie. Turzyc w Tatrach jest ogromna liczba gatunków. Wiele z nich wchodzi w skład tzw. traw kwaśnych, po góralsku...
więcej


[1]


Jeżeli znalazłeś/aś błąd, nieaktualną informację lub posiadasz materiały (teksty, zdjęcia, nagrania...), które mogą rozszerzyć zawartość tej strony i możesz je udostępnić - KLIKNIJ TU »»

ZAKOPIAŃSKI PORTAL INTERNETOWY Copyright © MATinternet s.c. - ZAKOPANE 1999-2022