E-mail Hasło
» Załóż konto
» Zapomniałem hasła
Tatry
Aktualności
 ABC turysty
   Przygotowanie
   Ekwipunek
   Informacje TOPR i TPN
   Oznaczenia szlaków
   Przewodnicy
   Przejścia graniczne
    Bezpieczeństwo
      Gdy spotkasz misia...
      Lawiny
      Ku przestrodze...
      Bezpieczeństwo, porady
   Zwierzę na szlaku
   Schroniska
 O Tatrach
   TPN i TANAP
   Klimat
   Geologia
    Zwierzęta
      Gatunki
   Rośliny
    Tatry w liczbach
    Historia
 Encyklopedia Tatr
   Alfabetycznie
   Tematycznie
   Multimedia
 Wycieczki
   Zaplanuj wycieczkę
   Miejsce startu
   Miejsce docelowe
   Skala trudności
   Wszystkie
 Jaskinie tatrzańskie
    SKTJ PTTK
      Aktualności
      Działalność
      Kurs
      Wspomnienia
      Polecane strony
      Galeria
      Kontakt
   Powstanie jaskiń
   Krążenie wody w skałach
   Nacieki
   Morfologiczne typy
   Klimat jaskiń
   Powstanie jaskiń tatrz.
Zagadki tatrzańskie
 Aktywny wypoczynek
   Taternictwo
   Speleologia
   Paralotnie
   Ski-alpinizm
   Narciarstwo
   Na rowerze
   Turystyka jaskiniowa
   Trasy biegowe
   Turystyka piesza
   Sporty wodne
Galeria
Warunki w Tatrach
Forum dyskusyjne
Zakopane, Tatry, Podhale
E-mail
Hasło
» Załóż konto
» Zapomniałem hasła
Zakopane


zapamiętaj numer alarmowy w górach!!!
0 601 100 300
 nawigacja:  Z-ne.pl » Portal Zakopiański

w nazwach
w nazwach i opisach
wszędzie
alfabetycznie:    A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ź  Ż  
Sa    Sb  Sc    Sd  Se  Sf  Sg  Sh  Si  Sj  Sk  Sl    Sm  Sn    So    Sp  Sr  Ss    St  Su  Sw  Sz   

  Przeglądasz dział: Se
ilość pozycji w dziale: 31
Zmień dział na:
 
Seide Gabriel (Nie okreslony)
   Seide Gabriel lub Gábor (1907 - ok. 1945 Kiezmark). Spiskoniem. taternik, z zawodu leśnik na Spiszu. W czasie nauki w liceum kiezm. wprowadził go w taternictwo jego nauczyciel, » Alfred Grosz. S. wspinał się z in. Spiszakami w latach międzywoj., przechodząc też nowe drogi w Tatrach.
więcej
Sekcja Alpinistyczna CWKS (Nie okreslony)
   Sekcja Alpinistyczna CWKS, początkowo Sekcja Wysokogórska CWKS. Powstała 8 VII 1951 przy Centralnym Wojsk. Klubie Sport. wskutek kryzysu organizacyjnego, istniejącego wtedy między Klubem Wysokogórskim (wkrótce potem zlikwidowanym) a jego macierzystym PTTK. Przewodniczącym Sekcji Alpin. CWKS był Wawrzyniec Żuławski, a kierownikiem Jan Staszel. Oprócz nich członkami byli: Anna Chramiec, Jerzy Hajdukiewicz, Karol Jakubowski, Józef...
więcej
Sekcja Alpinizmu AZS (Nie okreslony)
   Sekcja Alpinizmu AZS w Gliwicach. Akademickie Zrzeszenie Sportowe (AZS) powstało w 1949 przez przeorganizowanie Akademickiego Związku Sportowego (AZS). W 1950 w AZS Gliwice stworzono Sekcję Turystyczną (inicjator i kier. w 1950-51: Stanisław Zacny z Andrychowa, turysta górski i taternik, absolwent Politechn. Śląskiej). Sekcja Tur. była podzielona na trzy grupy: Grupa Turystyki Ogólnej Masowej, Grupa Turystyki Górskiej i Grupa Taternictwa;...
więcej
Sekcja Alpinizmu ZG PTTK i GKKF (Nie okreslony)
   Sekcja Alpinizmu ZG PTTK i GKKF. W czerwcu 1954, likwidując » Komisję Taternictwa PTTK, utworzono Sekcję Alpinizmu Zarządu Głównego PTTK z uprawnieniami sekcji GKKF, jako nacz. organizację taternictwa i alpinizmu w Polsce, z siedzibą w Warszawie. Przewodniczącym został Wawrzyniec Żuławski. Sekcji Alpinizmu ZG PTTK i GKKF (z 47-osobowym plenum i 13-osobowym prezydium) podlegały Oddziałowe Sekcje Alpinizmu przy 15 Oddziałach PTTK (w sumie...
więcej
Sekcja Grotołazów (Nie okreslony)
   Sekcja Grotołazów Akademickiego Klubu Turystycznego we Wrocławiu (przy Radzie Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich). Od 1955 jako Sekcja Taternictwa Jaskiniowego przy Sekcji Alpinizmu PTTK, a od 1958 jako Sekcja Grotołazów AKT Wrocław. Organizacja ta rozpoczęła działalność w 1955 mając wśród swych członków tylko trzech czynnych grotołazów: Teresa Janasz, Krystyna Ostaszkiewicz i Janusz Rabek. Własną...
więcej
Sekcja Ludoznawcza TT (Nie okreslony)
   Sekcja Ludoznawcza TT. Powstała w 1911 w Zakopanem z inicjatywy znanego etnografa, Bronisława Piłsudskiego, który był jej prezesem w 1911-14. Zajmowała się głównie Podhalem i Tatrami, ale także Orawą i Spiszem. Gromadzono okazy ludowej kultury materialnej, zbierano różnego rodzaju materiały etnogr., współpracowano z Muzeum Tatrz. w Zakopanem, urządzano odczyty, planowano szeroko pojęte badania, m.in. nad pasterstwem tatrz. Najczynniejsi...
więcej
Sekcja Miłośników Gór PTK (Nie okreslony)
   Sekcja Miłośników Gór PTK. Założona w poł. grudnia 1910 w Warszawie przy Pol. Tow. Krajoznawczym przez grono miłośników gór, zwł. Tatr, w celu organizowania wycieczek górskich w lecie i zimie oraz zdobywania i popularyzowania wiedzy o górach. W 1914 włączono się też do akcji ochrony gór, zwł. Tatr.Współzałożyciele: Wanda Herse, Maria Mierczyńska, Jan Jaroszyński, Mieczysław Jeromin, Antoni Ojrzyński, Jan Rzewnicki; do najbardziej...
więcej
Sekcja Narciarska AZS w Krakowie (Nie okreslony)
   Sekcja Narciarska AZS w Krakowie. Powstała z inicjatywy geologa » Władysława Pawlicy w 1909 jako Sekcja Sportów Zimowych przy krak. AZS, ale już w 1910 zmieniono nazwę na: Sekcja Narciarska AZS. Była to jedna z najważniejszych sekcji AZS i zarazem jedna z czołowych pol. organizacji narc. aż do II wojny światowej.Jednym z założycieli i w 1910-12 przewodniczącym Sekcji był Mieczysław Świerz. Przewodniczącymi Sekcji byli ponadto:...
więcej
Sekcja Narciarska Oddziału TT Beskid (Nie okreslony)
   Sekcja Narciarska Oddziału TT "Beskid" w Nowym Sączu. Jej założycielami byli dwaj taternicy: Roman Gdesz i Ignacy Król, który został jej pierwszym przewodniczącym, a Gdesz pierwszym instruktorem narciarskim.Sekcja ta powstała w 1906, zrazu pod nazwą Oddział Narciarski Towarzystwa Turystycznego "Beskid"; towarzystwo to już w 1907 przekształciło się w Oddział TT "Beskid". Owa Sekcja Narc. była pierwszą organizacją narc. na ziemiach pol., gdyż...
więcej
Sekcja Narciarska PTT (Nie okreslony)
   Sekcja Narciarska PTT. Trzecia z kolei pol. organizacja narc. (po Oddziale Narciarskim Tow. Tur. "Beskid" z 1906 i po Karpackim Tow. Narciarzy ze stycznia 1907). Powstała w kwietniu 1907 w Zakopanem, z inicjatywy Stanisława Barabasza, Mieczysława Karłowicza i Mariusza Zaruskiego.Początkowo miała nazwę Zakopiańskie Towarzystwo Łyżwistów, które jeszcze w tym samym roku zmieniono na Zakopiański Oddział Narciarzy Towarzystwa Tatrzańskiego (ZONTT), a...
więcej
Sekcja Ochrony Tatr TT (Nie okreslony)
   Sekcja Ochrony Tatr TT. Założona w 1912 w Zakopanem w celu ochrony krajobrazu i przyrody Tatr. Była to pierwsza na ziemiach polskich organizacja poświęcona wyłącznie sprawom ochrony przyrody. Urządzała odczyty i dyskusje publ., wydawała broszury i plakaty, zorganizowała Ochotniczą Straż Górską, interweniowała u władz w sprawie wydawania odpowiednich zarządzeń ochronnych, przeciwdziałała szkodliwym budowom w górach, propagowała sprawę...
więcej
Sekcja Przyjaciół Zakopanego TT (Nie okreslony)
   Sekcja Przyjaciół Zakopanego TT. Utworzenie tej Sekcji zostało uchwalone na wiecu członków TT w Zakopanem w 1912, a zadaniem jej miała być praca nad rozwojem kulturalnym Zakopanego. Sekcja ta została formalnie utworzona w 1914, jednak wybuch I wojny świat. położył jej koniec.
więcej
Sekcja Przyrodnicza TT (Nie okreslony)
   Sekcja Przyrodnicza TT. Powstała w Zakopanem w 1910 (statut zatwierdzono w 1911) jako ośrodek wymiany myśli pomiędzy przebywającymi w Tatrach i Zakopanem przyrodnikami oraz w celu popularyzacji wiedzy przyrodniczej. Od 1910 urządzano posiedzenia nauk., odczyty nauk. i pop.-nauk. i wycieczki przyr., dążono do stworzenia pracowni przyr. i nauk. biblioteki tatrz., od 1911 prowadzono stację meteor., organizowano alpinarium, od 1912 ściśle...
więcej
Sekcja Taternicka AZS w Krakowie (Nie okreslony)
   Sekcja Taternicka AZS w Krakowie (STAZS Kraków). Jedna z trzech macierzystych organizacji, z których połączenia w 1935 powstał Klub Wysokogórski. W 1922, mimo istnienia Sekcji Turystycznej PTT, przeżywającej wówczas okres osłabionej działalności, w gronie najmłodszego pokolenia tatern. (Jan Dürr, Marek Korowicz, Jan Alfred Szczepański) powstała myśl założenia studenckiej organizacji tatern. w Krakowie. We wrześniu 1923 po dyskusji w...
więcej
Sekcja Taternicka AZS w Warszawie (Nie okreslony)
   Sekcja Taternicka AZS w Warszawie (STAZS Warszawa). Powstała w wyniku prowadzonych od końcowych miesięcy 1925 starań Mieczysława Szczuki i in. taterników warsz. o stworzenie pierwszej organizacji tatern. w Warszawie. Próbowano najpierw zorganizować Koło Taternickie (później Sekcję Taternicką czy Wysokogórską) przy Oddziale Warsz. PTT, a następnie Sekcję Taternicką AZS (wzorowaną na STAZS w Krakowie) i ta wreszcie ukonstytuowała się 30 XI...
więcej
Sekcja Taternicka Klubu Sportowego Tatry (Nie okreslony)
   Sekcja Taternicka Klubu Sportowego "Tatry". Powstała w Zakopanem w kwietniu 1932 z inicjatywy » Bohdana Filipowskiego, który był gł. motorem jej działalności. W pierwszym zarządzie byli: Filipowski (prezes), Stanisław Motyka (sekr.), Jan Staszel, Tadeusz A. Pawłowski i W.H. Paryski. Członkami Sekcji byli przeważnie młodzi taternicy z Zakopanego: uczniowie, studenci i młodzież pracująca zawodowo, górale i niegórale, było też paru taterników...
więcej
Sekcja Taternictwa Jaskiniowego Klubu Wysokogórski (Nie okreslony)
   Sekcja Taternictwa Jaskiniowego Klubu Wysokogórskiego Kraków. Uważana jest za kontynuację » Klubu Grotołazów (który powstał w 1950) poprzez kolejne organizacje jask.: Oddziałowa Sekcja Taternictwa Jaskiniowego PTTK Kraków, Sekcja Taternictwa Jaskiniowego Krakowskiego Koła Klubu Wysokogórskiego (po reaktywowaniu Klubu Wys.) oraz Sekcja Taternictwa Jaskiniowego Klubu Wysokogórskiego Kraków. Ta ostatnia obchodziła więc w 1990 swoje 40-lecie....
więcej
Sekcja Tatrzańska (Nie okreslony)
   Sekcja Tatrzańska przy Komisji Przewodnickiej Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Nowym Sączu. Powstała w 1988 i skupiła ponad 40 przewodników tatrz. z woj. nowosądeckiego (poza Zakopanem i Skalnym Podhalem), zrzeszonych organizacyjnie w Kołach Przewodników przy poszczególnych Oddziałach PTTK (»Koło Przewodników w Nowym Sączu).Najwięcej tych przewodników tatrz. było w Nowym Sączu (24) i Limanowej (7), a poza tym w Rabce (4),...
więcej
Sekcja Turystyczna PTT (Nie okreslony)
   Sekcja Turystyczna PTT. Najstarsza z trzech macierzystych organizacji Klubu Wysokogórskiego, wchodząca początkowo w skład Towarzystwa Tatrzańskiego (jako STTT), a potem w skład Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (jako STPTT). Narodziny STT to narodziny nowoczesnego pol. taternictwa. Przedtem ks. Józef Stolarczyk, Walery Eljasz, Leopold Świerz, Tytus i Ludwik Chałubińscy, Jan Gwalbert Pawlikowski, Karol Potkański i in. niewątpliwie pchnęli...
więcej
Sekcja Wysokogórska Oddziału Górnośląskiego PTT (Nie okreslony)
   Sekcja Wysokogórska Oddziału Górnośląskiego PTT w Katowicach. Zaraz po II wojnie świat. na Górnym Śląsku rozpoczął się żywy rozwój turystyki wysokogórskiej i taternictwa. Ruchem tym opiekował się Oddział Górnośląski PTT w Katowicach, a prowadzili go zamieszkali na Śląsku członkowie Klubu Wysokogórskiego PTT i in. turyści śląscy. W Katowicach było wtedy za mało członków KWPTT, aby utworzyć jego koło, więc jako...
więcej
Sektion Schlesien des UKV (Nie okreslony)
   Sektion Schlesien des UKV lub Zweigverein Schlesien des KV; węg. M.K.E. Sziléziai-osztály. Sekcja Śląska Węg. Tow. Karp., jedyna na terenie Niemiec aż do I wojny świat., powstała w 1887 i miała siedzibę we Wrocławiu. Skupiała niem. członków głównie z Dolnego i Górnego Śląska. W 1918 Sekcja Śląska formalnie przestała istnieć, ale już na pocz. lat 1920-tych wróciła do » Karpathenvereinu. W 1887-1914...
więcej
Sembrat Kazimierz (Nie okreslony)
   Sembrat Kazimierz (4 XI 1902 Kraków - 22 VII 1988 Wrocław). Zoolog (Uniw. Lwow. 1924, dr 1925), działacz ochrony przyrody, prof. Uniw. Lwow. 1939-41 i Uniw. Wrocł. 1945-73, dyr. Instytutu Zool. tamże, od 1952 czł. Komitetu Zool. PAN, od 1946 przewodniczący Wrocł. Komitetu Ochrony Przyrody, od 1955 czł. PROP. Przez szereg lat prowadził w Tatrach badania zool. (herpetologiczne i ornitologiczne). Z licznych jego prac dotyczą Tatr m.in.: Czy...
więcej
Semkowicz Władysław (Nie okreslony)
   Semkowicz Władysław (9 V 1878 Lwów - 19 II 1949 Kraków). Historyk (Uniw. Lwow. 1903), prof. UJ 1916-48, czł. PAU 1919. W 1939-40 wraz z in. profesorami UJ był więziony w niem. obozie koncentr. w Sachsenhausen. Jego liczne prace nauk. dotyczą różnych ziem pol. oraz spraw ogólnych. Zajmował się również dziejami Podtatrza, zwł. Orawy i Spisza, co wynikało m.in. z jego wielkiego umiłowania Tatr i Podtatrza i wieloletniego uprawiania tam...
więcej
Serafin Roman (Nie okreslony)
   Serafin Roman (10 III 1912 Zakopane - 10 III 1992 tamże, poch. na starym cment.). Zakop. fotograf zawodowy i fotografik (czł. Związku Pol. Artystów Fotografików), narciarz (skoczek) i taternik. W 1928-32 uczeń, a w 1934-39 i 1948-76 pracownik firmy fot. Henryka Schabenbecka w Zakopanem i następnie spółdzielni "Foto Jedność" tamże. Wykonywał wtedy różnorodne prace fot.: portrety, pejzaże tatrz., zdjęcia techn. i sport., obsługę fot....
więcej
Serafin Władysław (Nie okreslony)
   Serafin Władysław (22 IX 1905 Kraków - 16 II 1988 tamże). Malarz (krak. ASP), zamieszkały w Krakowie.Wśród jego tatrz. i podtatrz. pejzaży oraz scen rodzajowych są obrazy olejne i pastele: Limba nad Morskim Okiem, Dolina Białego Potoku, Przełom Dunajca, W góralskiej chacie, Giewont od wschodu, Tatry z Cyrhli. Wystawę jubileuszową miał w Krakowie w 1986.
więcej
serdak (Nie okreslony)
   serdak. W gwarze podh.: krótki barani kożuszek bez rękawów, rodzaj kamizeli. Dawniej był noszony w Tatrach przez pasterzy, kłusowników góralskich i podh. przewodników, a także b. często przez pol. turystów. Zob. też ubiór turystyczny.
więcej
Serényi Jenő (Nie okreslony)
   Serényi Jenő (5 IX 1884 Nowa Wieś Spiska - 14 VII 1915 w bitwie pod Doberdo na froncie austr.-włoskim, poch. na cment. Farkásret w Budapeszcie). Węg. taternik, alpinista i narciarz, prawnik. Działalność tatern. rozpoczął w 1904. W 1906 i 1907 towarzyszem jego wspinaczek w Tatrach był m.in. Jenő Wachter. Najważniejsze nowe drogi zdobyte przez S.: Jaworowy Szczyt pd.-zach. ścianą (w 1911), Koprowy Wierch wsch. ścianą (1911) oraz I...
więcej
serwituty (Nie okreslony)
   serwituty lub służebności. Były to pewne uprawnienia przysługujące chłopskim posiadaczom ziemi ornej, polan lub hal do ograniczonego korzystania z pobliskich lasów, pierwotnie królewskich lub dworskich, a w późniejszych czasach państwowych lub prywatnych, w obrębie » cerkli. Uprawnienia takie były oparte na zwyczajach, umowach ustnych lub dokumentach. Z czasem uprawnienia te były ograniczane w celu ochrony lasu i w związku z wprowadzaniem...
więcej
sery (Terminologia)
   W szałaśnictwie karp. (m.in. w Tatrach) wyrabia się ser ze świeżego mleka owczego zwarzonego (sklaganego) przez podpuszczkę (z żołądka cielęcia karmionego wyłącznie mlekiem). Świeży ser owczy w dużej, dość miękkiej bryle, nie solony i nie owędzany to » bundz, zwany też grudą, grudką lub po prostu serem (syr). Bundz jest spożywany na świeżo lub wyrabia się z niego » bryndzę. W Tatrach, na Pysznej Hali w II poł....
więcej
sesleria tatrzańska (Nie okreslony)
   sesleria tatrzańska (Sesleria sadlerana ssp. tatrae ), z rodziny Traw (Gramineae ). Mocna, do pół m wys. trawa, liście ma płaskie, dość szerokie (do pół cm), sinawozielone, odziomkowe równe długości łodygi lub dłuższe. Wiecha kwiatowa w kształcie pozornego, dość grubego, walcowatego kłosa, zakwita w niższych położeniach już w końcu kwietnia, sterczą wtedy z niej b. liczne białe pylniki na...
więcej


[1] [2] »»


Jeżeli znalazłeś/aś błąd, nieaktualną informację lub posiadasz materiały (teksty, zdjęcia, nagrania...), które mogą rozszerzyć zawartość tej strony i możesz je udostępnić - KLIKNIJ TU »»

ZAKOPIAŃSKI PORTAL INTERNETOWY Copyright © MATinternet s.c. - ZAKOPANE 1999-2022