E-mail Hasło
» Załóż konto
» Zapomniałem hasła
Tatry
Aktualności
 ABC turysty
   Przygotowanie
   Ekwipunek
   Informacje TOPR i TPN
   Oznaczenia szlaków
   Przewodnicy
   Przejścia graniczne
    Bezpieczeństwo
      Gdy spotkasz misia...
      Lawiny
      Ku przestrodze...
      Bezpieczeństwo, porady
   Zwierzę na szlaku
   Schroniska
 O Tatrach
   TPN i TANAP
   Klimat
   Geologia
    Zwierzęta
      Gatunki
   Rośliny
    Tatry w liczbach
    Historia
 Encyklopedia Tatr
   Alfabetycznie
   Tematycznie
   Multimedia
 Wycieczki
   Zaplanuj wycieczkę
   Miejsce startu
   Miejsce docelowe
   Skala trudności
   Wszystkie
 Jaskinie tatrzańskie
    SKTJ PTTK
      Aktualności
      Działalność
      Kurs
      Wspomnienia
      Polecane strony
      Galeria
      Kontakt
   Powstanie jaskiń
   Krążenie wody w skałach
   Nacieki
   Morfologiczne typy
   Klimat jaskiń
   Powstanie jaskiń tatrz.
Zagadki tatrzańskie
 Aktywny wypoczynek
   Taternictwo
   Speleologia
   Paralotnie
   Ski-alpinizm
   Narciarstwo
   Na rowerze
   Turystyka jaskiniowa
   Trasy biegowe
   Turystyka piesza
   Sporty wodne
Galeria
Warunki w Tatrach
Forum dyskusyjne
Zakopane, Tatry, Podhale
E-mail
Hasło
» Załóż konto
» Zapomniałem hasła
Zakopane


zapamiętaj numer alarmowy w górach!!!
0 601 100 300
 nawigacja:  Z-ne.pl » Portal Zakopiański

w nazwach
w nazwach i opisach
wszędzie
alfabetycznie:    A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ź  Ż  
Ja    Jb  Jc    Jd  Je  Jf  Jg  Jh  Ji  Jj  Jk  Jl    Jm  Jn    Jo    Jp  Jr  Js    Jt  Ju  Jw  Jz   

  Przeglądasz dział: Ja
ilość pozycji w dziale: 157
Zmień dział na:
 
Jabłczyńska Hanna (Ludzie)
   Jabłczyńska Hanna, od 1933 Jędrzejewska (15 IV 1906 Warszawa). Doc. dr chemik, nauk. konserwator zabytków sztuki, narciarka, taterniczka.Turystykę i narciarstwo tur. uprawiała w Tatrach i Czarnohorze od 1923, a od 1928 także taternictwo (m.in. z Zofią Galicówną ). Była członkiem Sekcji Tatern. AZS w Warszawie. W żywej w owym czasie dyskusji o taternictwie kobiecym zabrała głos pisząc artykuł Walka o...
więcej
Jabłońska Teresa (Ludzie)
   Jabłońska Teresa (11 VIII 1944 Chrzanów). Historyk sztuki (UJ 1968), muzeolog (UJ 1974). W 1968-77 pracowała w Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce, od 1977 w Muzeum Tatrz. w Zakopanem , od 16 III 1991 jest dyrektorem tegoż muzeum. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze sztuką lud., od 1977 głównie podhalańską i jej rozwinięciem w teorii i realizacjach stylu zakopiańskiego. Zajmuje się także problematyką ochrony zabytków na...
więcej
Jacobi Tadeusz (Ludzie)
   Jacobi Tadeusz (1918 Osiek - 17 IV 1984 Warszawa, poch. na Cment. Wawrzyszewskim). Turysta, taternik, alpinista, ekonomista (dr, doc.), wieloletni pracownik Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu Min. Komunikacji. W czasie II wojny świat. pod okupacją niem. był ppor. AK; w 1944 został aresztowany przez władze radz. i osadzony w obozie pod Murmańskiem, skąd wrócił do Polski w 1946. Zamiłowany turysta górski, działacz Oddz. Warsz. PTT,...
więcej
Jacyna Iwona (Ludzie)
   Jacyna Iwona (13 II 1928 Włodzimierz Wołyński). Dziennikarka (od 1948), zajmująca się żywo i wnikliwie m.in. problemami ochrony polskiej przyrody i środowiska, także Tatr  i Podtatrza, np. w "Życiu Warszawy" i "Kulturze", a także w swych książkach: Żyć znaczy niszczyć? (Wa.1973), Ziemia w asfalcie (Wa.1975), Las nie obroni się sam (Wa.1978) i in. Przewodnicząca Klubu Ochrony Środowiska...
więcej
jadwiga (Nie okreslony)
   jadwiga. W gwarze podh.: gruby drąg o kształcie jakby olbrzymiej laski, w górnym końcu zagięty, w dolnym ponacinany. Służył w szałasach do zawieszania kotła nad watrą. Zamiast jadwigi używało się często łańcuszka.
więcej
jafer (Nie okreslony)
   jafer, czasem także borówniak. W gwarze podh. (także na Spiszu i Orawie) oznacza krzewinki lub całe gęste zarośla borówki czarnej (Vaccinium myrtillus ), ale tylko wówczas, gdy są bez owoców. Zwykle w liczbie mnogiej: jafery. Przez nieporozumienie używa się czasem w literaturze niewłaściwie nazwy jafer dla różnych in. roślin, występujących wśród lub koło jaferów, np. dla bażyny (Empetrum ), jałowca...
więcej
Jagiełło Michał (Ludzie)
   Jagiełło Michał (23 VIII 1941 Janikowice, pow. Miechów). Polonista (UJ, mgr filologii polskiej), literat, taternik, alpinista, ratownik górski. W 1964-74 mieszkał w Zakopanem i pracował najpierw w Muzeum Tatrz ., a potem był zawodowym ratownikiem tatrz. i w 1972-74 kierownikiem Grupy Tatrz GOPR. W 1967 zdał egzamin na przewodnika tatrz. Jest członkiem Klubu Wysokogórskiego . Od 1974 pracował w Warszawie, m.in. w redakcji "Przeglądu Powsz." W...
więcej
Jagnięca Dolina (Doliny)
   Jagnięca Dolina Jedna z górnych odnóg Kiezmarskiej Doliny , wysoko na pn.-zach. od Zielonego Stawu Kiezmarskiego . Otaczają ją Jastrzębia Turnia , Jastrzębie Kopiniaki , Mały Kołowy Szczyt , Czerwona Turnia , Jagnięcy Szczyt  i Kozia Turnia . W J.D. leży Czerwony Staw Kiezmarski , Modry Stawek  i in., a wypływa z niej Czerwona Woda Kiezmarska . Z J.D. prowadzi znakowana ścieżka na Jagnięcy Szczyt.Nazwa J.D. pochodzi od...
więcej
Jagnięca Dolina (Doliny)
   Jagnięca Dolina Jedna z górnych odnóg Doliny pod Koszary , uchodząca do niej na wys. 1005 m. Powstaje na pn.-zach. stokach Bujaczego Wierchu .
więcej
Jagnięca Grań (miejsca (las, osiedle, zbocze, grzeda, zleb)
   Jagnięca Grań Długa boczna grań Jagnięcego Szczytu , opadająca od jego gł. wierzchołka ku pn.-zach. aż do wideł Koperszadzkiego Potoku  i Kołowego Potoku ; oddziela Kołową Dolinę  od Skoruszowej Doliny  i gł. gałęzi Doliny Zadnich Koperszadów. Dolny odcinek J.G. to Skoruszowy Dział .
więcej
Jagnięca Hala (Hala - Polana)
   Jagnięca Hala, lub krótko Dawna hala past., obejmująca dolną część Jagnięcej Grani  (tj. pn.-zach. grani Jagnięcego Szczytu ) wraz z jej stokami od Kołowego Potoku  po Koperszadzki Potok  i Skoruszowy Potok .Na Jagnięcem wypasano dawniej m.in. jagnięta i stąd nazwa. Pasterstwo na tym obszarze (uprawiane tu m.in. przez górali z Czarnej Góry) zostało silnie ograniczone po kupnie dóbr jaworzyńskich przez Hohenlohego (w 1879), a...
więcej
Jagnięca Szczerbina, Zadnia (miejsca (las, osiedle, zbocze, grzeda, zleb)
   Jagnięca Szczerbina, Zadnia B. wąska przełączka bezpośrednio na pd.-wsch. od kopuły szczytowej Jagnięcego Szczytu , u początku Koziej Grani . Jedna z najdogodniejszych dróg na Jagnięcy Szczyt prowadzi z Doliny Białych Stawów  przez tę przełączkę. Nazwa pochodzi od Jagnięcego Szczytu.
więcej
Jagnięca Zagroda (miejsca (las, osiedle, zbocze, grzeda, zleb)
   Jagnięca Zagroda Olbrzymi, trójkątny, częściowo silnie pochyły upłaz (w dole częściowo zarośnięty kosodrzewiną), wysoko na pn.-zach. stokach Murania  i sięgający prawie do jego wierzchołka. Upłaz ten jest z wszystkich stron podcięty urwistymi ścianami skalnymi i trudno dostępny. W XIX w. (i wcześniej?) górale z Jurgowa  na plecach wynosili na ten upłaz jagnięta i tam pozostawiali na całe lato - stąd nazwa J.Z.
więcej
Jagnięcy Stawek (Woda)
   Jagnięcy Stawek Maleńki stawek w pn.-zach. kącie Jagnięcej Doliny , na tarasie popod Jagnięcym Szczytem . Późno w lecie wyłania się spod zalegających tu śniegów.
więcej
Jagnięcy Szczyt (Szczyty)
   Jagnięcy Szczyt Ostatni w pn.-wsch. kierunku szczyt w gł. grani Tatr Wys ., od Czerwonej Turni  (w Tatrach Wys .) odgraniczony Kołową Przełęczą , a od Szalonego Wierchu  (w Tatrach Biel .) - Przełęczą pod Kopą . Wznosi się nad Kołową Doliną , Doliną Zadnich Koperszadów, Doliną Białych Stawów  i Jagnięcą Doliną ; doliny te są oddzielone od siebie czterema graniami rozchodzącymi się z kopuły szczytowej J.S. Widok z...
więcej
Jagnięcy Upłaz (miejsca (las, osiedle, zbocze, grzeda, zleb)
   Jagnięcy Upłaz Obszerne, lekko pochyłe, trawiaste zbocze (rodzaj tarasu) na samym grzbiecie rozszerzonej tu i rozpłaszczonej Jagnięcej Grani , powyżej Skoruszowego Działu . Na środku J.U. leżą duże białe bloki wapienne. Jest to dawny teren pasterski.
więcej
Jahn Alfred (Ludzie)
   Jahn Alfred (22 IV 1915 Lwów). Geograf, polarnik, prof. Uniw. Wrocł. od 1950, czł. koresp. PAN 1971, przewodniczący Pol. Klubu Polarnego od 1974 i Komitetu Badań Polarnych PAN, czł. Prezydium PAN od 1981. Prowadził badania głównie z zakresu geomorfologii oraz zjawisk peryglacjalnych, śniegowych i stokowych: Karpat, Sudetów, krajów polarnych itd. W Tatrach jako pierwszy odkrył w 1946 » gleby strukturalne  i ogłosił na ten...
więcej
Jakubík Jozef (Ludzie)
   Jakubík Jozef (25 III 1872 Rużomberk - 30 IV 1962 tamże). Słow. nauczyciel i muzealnik.W 1893-1933 uczył w szkołach na Liptowie , od 1908 w Rużomberku. W 1912 był współzałożycielem Lipt. Tow. Muzealnego, następnie jego skarbnikiem (1912-21) i b. aktywnym współpracownikiem Muzeum Lipt. w Rużomberku . W 1938 został najpierw członkiem kuratorium Muzeum Lipt. i wnet potem dyrektorem tegoż muzeum (1938-1955). Publikował sprawozdania z jego...
więcej
Jakubkowa Polana (Hala - Polana)
   Jakubkowa Polana Obszerna, pochyła polana na pn.-zach. od Starego Smokowca , przecięta znakowaną ścieżką, wiodącą do Wielickiej Doliny . Na J.P. jest wyciąg narciarski.Nazwa pochodzi stąd, że leśniczy Jakubek miał tam leśniczówkę (spaliła się ok. 1842).
więcej
Jakubowiany (Miejscowość)
   Jakubowiany Wieś na Liptowie  u podnóża Tatr Zach ., na pd.-wsch. od wylotu Żarskiej Doliny , a na pd. od Barańca  (2184 m). Powstała w XIII w. Mieszk. 594 (w 1980).
więcej
Jakubowski Franciszek (Ludzie)
   Jakubowski Franciszek (ok. 1798 Pińczów - 31 V 1868 Krzeszowice). Prawnik (studia na UJ do 1830), uczestnik Powstania Styczniowego, sędzia (1837), notariusz (1841), działacz polit. w Krakowie, poeta, dramaturg.Jest jednym z pierwszych znanych z nazwiska turystów pol. w Tatrach , gdyż w 1824 brał udział w wycieczce z Krakowa przez Bukowinę  do Morskiego Oka , w towarzystwie prof. Alojzego Rafała Estreichera  i » Ambrożego Grabowskiego ,...
więcej
Jakubowski Karol (Ludzie)
   Jakubowski Karol (30 X 1926 Warszawa). Taternik, alpinista, ratownik górski, mgr inż. architekt (Politechn. Krak.). Taternictwo uprawiał od 1942 w lecie i zimą, biorąc udział także w pierwszych przejściach. W 1949 z Zenonem Węgrzynowiczem dokonał II przejścia Grani Tatr Wys . (pierwszego w kierunku od Liliowego  do Przełęczy pod Kopą ), bez składów żywności i bez grupy pomocniczej, w osiem dni, a w 1953 uczestniczył w I...
więcej
Jakubowski Zdzisław (Ludzie)
   Jakubowski Zdzisław (28 III 1928 Lublin), brat » Karola Jakubowskiego . Taternik, alpinista, narciarz, ratownik górski, mgr wych. fiz. (AWF Wrocław).Uprawiał taternictwo od 1947 w lecie i zimą, uczestnicząc też w pierwszych przejściach, np. w I wejściu zim. od pd.-wsch. na Kwietnikową Przełączkę w 1955. Wspinał się również w Kaukazie, Alpach, Górach Dynarskich, na Bałkanach, w Hiszpanii, Walii, Ameryce Środkowej i Andach Peruwiańskich....
więcej
Jakubski Antoni Władysław (Ludzie)
   Jakubski Antoni Władysław (28 III 1885 Lwów - 20 V 1962 Penley, Anglia). Zoolog, działacz niepodległościowy i społ., taternik, alpinista, podróżnik. Od 1906 w organizacji bojowej PPS, potem w Zw. Strzeleckim, 1914-17 w Legionach Pol., 1919-39 prof. Uniw. Pozn., 1939-45 więzień niem. obozów koncentr. (Oświęcim, Mauthausen), po wojnie pracownik nauk. w British Museum w Londynie (do 1958). Autor wielu prac nauk. z zakresu zoologii i biologii...
więcej
jałowiec (Rośliny)
   jałowiec (Juniperus communis), z rodziny Cyprysowatych (Cupressaceae). W Tatrach tylko niezbyt wysokie krzewy, dwupienne, o b. ostrych igłach i czarnych, niebiesko owoszczonych "szyszkojagodach". Jest b. pospolity w reglach, zwł. dolnym. Ponad górną granicą lasu, szczególnie w piętrze hal występuje podgatunek, j. halny (J. communis ssp. nana) o niskim wzroście, zwykle rozściełającej się koronie, igłach płaskich, dość...
więcej
Jałowiec (Miejscowość)
   Jałowiec; Wieś na Liptowie, na pd. od zach. krańca Tatr , między wylotem Jałowieckiej Doliny a wsią Bobrowiec . J. powstał po 1317 na obszarze należącym poprzednio do wsi Bobrowiec. Mieszk. 302 (w 1980).
więcej
Jałowiecka Dolina (Doliny)
   Jałowiecka Dolina; W połowie swej długości J.D. rozwidla się: ku pn.-zach. odchodzi jej gł. odnoga zwana » Bobrowiecką Doliną (podchodzi pod Siwy Wierch i Brestową Kopę ), a ku wschodowi duża odnoga zwana » Doliną Parzychwost (sięga do podnóża Banówki ). Nazwa Jałowieckiej Doliny pochodzi od pobliskiej wsi lipt. Jałowiec . Nazwa Bobrowiecka Dolina jest czasem podawana jako synonim nazwy Jałowiecka Dolina, ale w rzeczywistości...
więcej
Jałowiecka Przełęcz (Przełęcze)
   Jałowiecka Przełęcz;  Na J.P. wyprowadza z Żarskiej Doliny (od Żarskiego Schroniska ) znakowana ścieżka, która z J.P. wiedzie przez Jałowiecki Przysłop na Banówkę .
więcej
Jałowiecki Potok (Woda)
   Jałowiecki Potok;  J.P. po opuszczeniu Jałowieckiej Doliny płynie ku pd. przez wsie Jałowiec i Trzcianę Lipt ., po czym przy Mikułaszu Lipt . wpadał na wys. 563 m do Wagu jako jego pr. dopływ, a obecnie wpada tamże do sztucznego Liptowskiego Jeziora .
więcej
Jałowiecki Przysłop (Szczyty)
   Jałowiecki Przysłop, Wyżni Przysłop; Pierwszy szczyt w grani biegnącej od Banówki ku pd. Od J.P. grań ta skręca ku pd.-zach. i poprzez Jałowiecką Przełęcz dochodzi do Rosochy .
więcej


[1] [2] [3] [4] [5] [6] »» Ostatnia


Jeżeli znalazłeś/aś błąd, nieaktualną informację lub posiadasz materiały (teksty, zdjęcia, nagrania...), które mogą rozszerzyć zawartość tej strony i możesz je udostępnić - KLIKNIJ TU »»

ZAKOPIAŃSKI PORTAL INTERNETOWY Copyright © MATinternet s.c. - ZAKOPANE 1999-2024