E-mail Hasło
» Załóż konto
» Zapomniałem hasła
Tatry
Aktualności
 ABC turysty
   Przygotowanie
   Ekwipunek
   Informacje TOPR i TPN
   Oznaczenia szlaków
   Przewodnicy
   Przejścia graniczne
    Bezpieczeństwo
      Gdy spotkasz misia...
      Lawiny
      Ku przestrodze...
      Bezpieczeństwo, porady
   Zwierzę na szlaku
   Schroniska
 O Tatrach
   TPN i TANAP
   Klimat
   Geologia
    Zwierzęta
      Gatunki
   Rośliny
    Tatry w liczbach
    Historia
 Encyklopedia Tatr
   Alfabetycznie
   Tematycznie
   Multimedia
 Wycieczki
   Zaplanuj wycieczkę
   Miejsce startu
   Miejsce docelowe
   Skala trudności
   Wszystkie
 Jaskinie tatrzańskie
    SKTJ PTTK
      Aktualności
      Działalność
      Kurs
      Wspomnienia
      Polecane strony
      Galeria
      Kontakt
   Powstanie jaskiń
   Krążenie wody w skałach
   Nacieki
   Morfologiczne typy
   Klimat jaskiń
   Powstanie jaskiń tatrz.
Zagadki tatrzańskie
 Aktywny wypoczynek
   Taternictwo
   Speleologia
   Paralotnie
   Ski-alpinizm
   Narciarstwo
   Na rowerze
   Turystyka jaskiniowa
   Trasy biegowe
   Turystyka piesza
   Sporty wodne
Galeria
Warunki w Tatrach
Forum dyskusyjne
Zakopane, Tatry, Podhale
E-mail
Hasło
» Załóż konto
» Zapomniałem hasła
Zakopane


zapamiętaj numer alarmowy w górach!!!
0 601 100 300
 nawigacja:  Z-ne.pl » Portal Zakopiański

w nazwach
w nazwach i opisach
wszędzie
alfabetycznie:    A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ź  Ż  

 

Myczkowski Stefan

 
  Kategoria: 
Nie okreslony 

  opis  
  forum (0)  

Myczkowski Stefan (14 VII 1923 Jankowice, pow. Jarosław - 2 VI 1977 w wypadku drogowym k. Krynicy, poch. w Krakowie). Leśnik i agrotechnik, prof. nauk leśnych, autor licznych prac nauk. i pop.-nauk., działacz społ. i kult., prelegent i wykładowca, czł. wielu instytucji nauk. i społecznych.

Szkoły średniej nie ukończył z powodu wybuchu II wojny światowej. Potem pracował w leśnictwie jako praktykant, brał udział w ruchu oporu i wstąpił do AK. Schwytany przez gestapo w 1944 został zesłany do niem. obozu koncentr. we Flossenburgu, a stamtąd do Langenfeld w Saksonii. Do Polski wrócił w poł. 1945.

W 1946 zdał maturę, a po studiach na Wydz. Rolniczo-Leśnym UJ w Krakowie otrzymał dyplom (1952) jako inż. leśnik i mgr nauk agrotechnicznych. W tymże roku objął pracę w Zakładzie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie (1952-67) ze skierowaniem na Tatrzańską Stację Naukową w Zakopanem. Po blisko dwóch latach wrocił do Krakowa, gdzie obronił pracę doktorską (1959). W 1956-63 był dodatkowo zatrudniony jako kierownik Pracowni Ekologii Lasu w Zakładzie Badań Leśnych PAN w Krakowie.

Habilitował się w 1965 (w SGGW) na podstawie pracy Struktura i ekologia zespołu świerka Piceetum tatricum u górnej granicy lasu w Tatrzańskim Parku Narodowym w dolinach Stawów Gąsienicowych i Pańszczycy ("Ochr. Przyr." 30, 1964).

Od 1967 był w Krakowie w AR kierownikiem Katedry na Wydziale Leśnym, a od 1972 wicedyrektorem Instytutu Hodowli Lasu. W 1972 został profesorem nadzwyczajnym.

Prowadził badania nauk. w Karpatach Zach., zwł. w Tatrach i od 1953 ogłosił wiele rozpraw i artykułów nauk. i pop.-nauk., m.in.: Szkody mrozowe w drzewostanach bukowych w Tatrach ("Chrońmy Przyr. Ojcz." 1953, nr 6), Naturalne szpalery świerkowe nad górną granicą lasu na stokach Małej Kosistej w Tatrach (tamże 1955, nr 2), Zagadnienia ochrony przyrody w Tatrzańskim Parku Narodowym (tamże 1957, nr 1). Zajmował się też wpływem śniegu i lawin na las, np. w pracach: Ekologia zespołów leśnych Tatr Pol. ze szczególnym uwzględnieniem jej związku z pokrywą śnieżną ("Ochr. Przyr." 23, 1955), Wpływ lawin śnieżnych na lasy Tatrzańskiego Parku Narodowego (tamże 28, 1962).Szczególnie wybitnym dziełem M., o szerokim zakresie zagadnień ochrony przyrody (także i Tatr), jest książka Człowiek - przyroda - cywilizacja (Wa. 1976), dzieło o nieprzemijającej wartości.Ważną pracą pod redakcją M. i z kilkoma rozdziałami jego pióra jest też dzieło zbior. Rodzime drzewa Tatr ("Studia Ośrodka Dokum. Fizjogr.", t. 3 i 4, 1974 i 1975). M. jest również autorem lub współautorem szeregu map, jak: Mapa fitosocjologiczna lasów tatrzańskich, Mapa drzewostanów Tatr, Mapa zasięgów drzew w Tatrach, Mapa waloryzacji lasów i kosodrzewiny (wszystkie w "Atlasie Tatrzańskiego Parku Narodowego" 1985).

Odczyty, prelekcje i wykłady M., ilustrowane jego własnymi fotografiami i przezroczami, liczyły się na setki. Udzielał też chętnie wywiadów, upowszechniających idee ochrony przyrody (zwł. Tatr), np. wywiad z nim Michaliny Białeckiej: Chronić przyrodę to znaczy chronić człowieka .

Był też M. wielkim społecznikiem i czynnym członkiem rozlicznych instytucji: przewodniczącym Woj. Komitetu Ochrony Przyrody w Krakowie, przewodniczącym Komisji Typologii Leśnej i Ochrony Przyrody, zastępcą przewodniczącego w Komitecie Nauk Leśnych, także w Ośrodku Dokumentacji Fizjograficznej Oddziału PAN w Krakowie, czł. ZG Pol. Tow. Leśnego, czł. Rady TPN oraz licznych in. komitetów i komisji PAN, rad nauk. uczelni i in. placówek nauk.; w swej własnej uczelni był też zastępcą dyrektora Instytutu Hodowli Lasu, członkiem Rady Wydziału Leśnego i członkiem Rady Nauk. Instytutu Biologii Stosowanej.

Szczególnie ważne i doniosłe jest zorganizowanie przez M. i objęcie kierownictwa Podyplomowego Studium Ochrony Przyrody przy Wydz. Leśnym AR.

Był też członkiem paru komitetów redakc. (w jednym z nich nacz. redaktorem), członkiem i żywym działaczem Ligi Ochrony Przyrody, ZBOWiD, Związku Inwalidów Wojennych, Związku byłych Więźniów Hitlerowskich Obozów Koncentr., Związku Nauczycielstwa Pol. i wielu in.Szeroka i owocna działalność M. stała się znana i głośna w kraju i za granicą. W 1975 otrzymał nagrodę Europy im. J.W. Goethego za osiągnięcia nauk. w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu, został też członkiem Komisji Ekologicznej Międzynar. Unii Ochrony Przyrody.Jego imieniem nazwano stworzone przez niego Podyplomowe Studium Ochrony Przyrody przy Wydz. Leśnym AR im. prof. Stefana Myczkowskiego. Na studium tym corocznie kształci się ok. 100 słuchaczy z całej Polski, fachowców różnych specjalności. Pod kierunkiem M. wykonano kilkadziesiąt prac magisterskich oraz cztery doktoraty.

W 1975 rozpoczęto starania o nadanie mu tytułu profesora zwycz. oraz członka koresp. PAN. Zmarł zanim te plany się zrealizowały.

Lit. - "Chrońmy Przyr. Ojcz." 1977, nr 5-6 (Jerzy Fabijanowski). - "Wierchy" 47, 1978 (Zofia Radwańska-Paryska). - "Ochr. Przyr." 42, 1979.

KSIĘGARNIA GÓRSKA
ul. Zaruskiego 5
34-500 ZAKOPANE
tel. (018) 20 124 81
Pełny tekst w Wielkiej Encyklopedii Tatrzańskiej. Kliknij tutaj

   Udostępnij
Jeżeli znalazłeś/aś błąd, nieaktualną informację lub posiadasz materiały (teksty, zdjęcia, nagrania...), które mogą rozszerzyć zawartość tej strony i możesz je udostępnić - KLIKNIJ TU »»

ZAKOPIAŃSKI PORTAL INTERNETOWY Copyright © MATinternet s.c. - ZAKOPANE 1999-2021