E-mail Hasło
» Załóż konto
» Zapomniałem hasła
Tatry
Aktualności
 ABC turysty
   Przygotowanie
   Ekwipunek
   Informacje TOPR i TPN
   Oznaczenia szlaków
   Przewodnicy
   Przejścia graniczne
    Bezpieczeństwo
      Gdy spotkasz misia...
      Lawiny
      Ku przestrodze...
      Bezpieczeństwo, porady
   Zwierzę na szlaku
   Schroniska
 O Tatrach
   TPN i TANAP
   Klimat
   Geologia
    Zwierzęta
      Gatunki
   Rośliny
    Tatry w liczbach
    Historia
 Encyklopedia Tatr
   Alfabetycznie
   Tematycznie
   Multimedia
 Wycieczki
   Zaplanuj wycieczkę
   Miejsce startu
   Miejsce docelowe
   Skala trudności
   Wszystkie
 Jaskinie tatrzańskie
    SKTJ PTTK
      Aktualności
      Działalność
      Kurs
      Wspomnienia
      Polecane strony
      Galeria
      Kontakt
   Powstanie jaskiń
   Krążenie wody w skałach
   Nacieki
   Morfologiczne typy
   Klimat jaskiń
   Powstanie jaskiń tatrz.
Zagadki tatrzańskie
 Aktywny wypoczynek
   Taternictwo
   Speleologia
   Paralotnie
   Ski-alpinizm
   Narciarstwo
   Na rowerze
   Turystyka jaskiniowa
   Trasy biegowe
   Turystyka piesza
   Sporty wodne
Galeria
Warunki w Tatrach
Forum dyskusyjne
Zakopane, Tatry, Podhale
E-mail
Hasło
» Załóż konto
» Zapomniałem hasła
Zakopane


zapamiętaj numer alarmowy w górach!!!
0 601 100 300
 nawigacja:  Z-ne.pl » Portal Zakopiański

w nazwach
w nazwach i opisach
wszędzie
alfabetycznie:    A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ź  Ż  

  Przeglądasz dział: Organizacja
ilość pozycji w dziale: 87
Zmień dział na:
 
JAMES
   JAMES. Pierwszy słow. klub tatern., założony 17 VIII 1921 i działający do 1948, kiedy został rozwiązany. Nazwa powstała od pierwszych liter haseł: idealizmus, alpinizmus, mortalita (lub memento mori, później moralita), eugenika, solidarita. Pełna nazwa klubu brzmiała początkowo: Tatranský horolezecký a alpistický krúžok JAMES (1921-25), a potem kolejno (w związku ze zmianami organizacyjnymi): Spolok tatranských...
więcej
Jaskyniarsky zbor KSTL
   Jaskyniarsky zbor KSTL. Powstał 15 IV 1944 w Marcinie jako pierwsze słow. stowarzyszenie zajmujące się specjalnie jaskiniami i to wszechstronnie: od strony eksploracyjnej, inwentaryzacyjnej, nauk. (speleol.), krajozn. i turystycznej. Prezes prof. dr Vojtech Budinský-Krička, wiceprezes Ludovít Izák , naczelnik Vojtech Benický . JZ KSTL współpracował z Muzeum Słow. Krasu w Mikułaszu Lipt . i wybitnie przyczynił się do rozwoju...
więcej
Jednotná telovýchovná organizácia Sokol
   Jednotná telovýchovná organizácia Sokol (JTO Sokol). Powstała w Czechosłowacji 31 III 1948. Już w 1948 wchłonęła Klub českých turistů, a w 1949 Klub slovenských turistov a lyžiarov . Odtąd aż do 1952 była w Czechosłowacji jedyną organizacją wychowania fiz. i zarazem jedyną obejmującą sprawy turystyki i taternictwa.W 1952 JTO Sokol został rozwiązany, a jego działalność (także w zakresie turystyki, taternictwa i alpinizmu)...
więcej
Karpackie Towarzystwo Narciarzy
   Karpackie Towarzystwo Narciarzy (KTN). Druga z kolei, ale pierwsza trwalsza pol. organizacja narciarska. Powstała 27 I 1907 we Lwowie z inicjatywy grupy mieszkających tam wówczas taterników i narciarzy; byli to: Maksymilian Dudryk , Zygmunt Klemensiewicz , Roman Kordys , Jerzy Maślanka , Kazimierz Panek , Tadeusz Smoluchowski  i in. KTN działało głównie w Karpatach Wsch., jego członkowie jednak odegrali ważną rolę w rozwoju narciarstwa...
więcej
Karpathenverein
   Karpathenverein (KV), w pol. literaturze także Towarzystwo Karpackie. Spiskoniem. towarzystwo tur., które istniało w 1919-45 w Czechosłowacji z siedzibą w Kiezmarku . Było bezpośrednią kontynuacją Węgierskiego Tow. Karpackiego (Magyarországi Kárpátegyesület, MKE), ale zaraz po powstaniu państwa czechosł. odpadły wszystkie sekcje (oddziały) dawnego MKE, mające siedziby poza granicami Czechosłowacji, a więc na Węgrzech...
więcej
Klub alpistů československých
   Klub alpistů československých (KAČS), Klub Alpinistów Czechosłowackich. Był to czechosł. klub tatern. i alpin., odpowiednik polskiego Klubu Wys ., założony w 1924, z siedzibą w Pradze. W 1938, po podziale Czechosłowacji, KAČS zmienił nazwę na Klub alpistů českých (KAČ). W 1946 uległ likwidacji przez włączenie do związku Svaz československých horolezců . KAČS wydawał czasopismo » "Horolezec ", a członkowie klubu w latach...
więcej
Klub československých turistů
   Klub československých turistů (KČST). Powstał w Pradze w 1888 jako Klub českých turistů (KČT) i do 1918 działał na terenie Czech i Moraw, a w 1919 - przyjąwszy nazwę Klub československých turistů (KČST) - objął swą działalnością całą Czechosłowację, także i Tatry . Pierwszy oddział (odbor) KČST na Słowacji powstał w 1920 (oddział koszycki), a w 1921 były już oddziały na Orawie , Liptowie i Spiszu . Wydawnictwem KČT, a...
więcej
Klub Grotołazów
   Klub Grotołazów; Stowarzyszenie nieformalne studentów i młodych naukowców, założone w Krakowie 22 II 1950 w celu zorganizowanej eksploracji i nauk. badania jaskiń w Polsce i za granicą. Znaczna część działalności dotyczyła jaskiń tatrz. K.G. przyczynił się wybitnie do eksploracji jaskiń tatrz. oraz do rozwoju sprzętu jask. i techniki zwiedzania jaskiń. Członkowie K.G. są autorami wielu prac nauk. o jaskiniach tatrz. i in. K.G....
więcej
Klub Kilimandżaro
   Klub Kilimandżaro, także Klub Turystyczny Kilimandżaro (KTK). Nieformalnie zorganizowany zespół młodych taterników pol., utworzony w Krakowie w 1907 przez Mieczysława i Tadeusza Świerzów oraz Ferdynanda i Walerego Goetlów . Później należeli też Władysław Kulczyński jun., Kazimierz Piotrowski i in. Klub ten działał do 1910, po czym niektórzy jego członkowie byli b. aktywni w STTT.
więcej
Klub slovenských turistov
   Klub slovenských turistov (KST). Powstał w 1990 jako kontynuacja dawnego Klubu slovenských turistov a lyžiarov (KSTL, 1938-49), zlikwidowanego w 1949 przez ówczesne władze czechosłowackie.KST w programie swej działalności ma turystykę pieszą, wodną, rowerową i narc., również ochronę przyrody. KST ma wstąpić do FČST (Federácia českých a slovenských turistov). Pierwszy prezes KST: Dalimír Kubala. Poprzednio istniejąca organizacja...
więcej
Klub slovenských turistov a lyžiarov
   Klub slovenských turistov a lyžiarov (KSTL). Powstał 6 XI 1938, z siedzibą w Mikułaszu Lipt . W skład KSTL weszły: dotychczasowe oddziały KČST na Słowacji, oddziały Związku Narciarskiego (Sväz lyžiarov) na Słowacji, JAMES , słow. organizacje ratownictwa górskiego itd. KSTL kontynuował działalność tych wszystkich organizacji i wydawał czasopismo "Krásy Slovenska ". Dnia 24 IX 1949 KSTL przestał istnieć, gdyż został...
więcej
Klub Tatrzański PTTK w Krakowie
   Klub Tatrzański PTTK w Krakowie. Istniał od 1960 przy Oddziale Krakowskim PTTK. Zajmował się krzewieniem kultury tur., krajoznawstwa, turystyki letniej i zim., ochrony przyrody itd. Prowadził akcję odczytową, organizował wystawy i urządzał imprezy tur. Gł. terenem zainteresowań były Tatry i Podtatrze , ale również Beskidy. Podobny klub powstał ok. 1965 w Warszawie.
więcej
Klub Tatrzański PTTK w Nowym Sączu
   Klub Tatrzański PTTK w Nowym Sączu. Istniał w 1973-82 przy oddziale PTTK "Beskid"  jako jedna z jego komisji. Poza indywidualną działalnością górską członków klub ten od lata 1974 organizował w Tatrach szkolenie i obozy tatern. w lecie i zimie, także międzynarodowe, uczestniczył w czechosł. imprezach tatern., a od 1976 samodzielnie lub wsp. z in. klubami pol. urządzał wyprawy alpin. w Alpy i Hindukusz. Większość członków tego...
więcej
Klub Tatrzański w Zakopanem
   Klub Tatrzański w Zakopanem. Powstał pod okupacją niem. VI 1941 jako nieformalne i nielegalne zrzeszenie młodych taterników pol. w celu organizowania wspólnych wycieczek w Tatry , również na stronę słowacką. Założyciele: Józef Januszkowski , Jan Krupski , Adam Pitra. Członkami byli ponadto: Andrzej Pawlicki, Józef i Tadeusz Świerkowie, Józef Uznański i in. W 1945 Klub ten przestał istnieć (wobec reaktywizacji Klubu Wys. w...
więcej
Klub Turystów Górskich
   Klub Turystów Górskich (KTG). Inicjatorem jego założenia był Tadeusz Jacobi . KTG powstał w Warszawie na przełomie 1957-58: zebranie założycielskie 14 XII 1957, pierwsze walne zgromadzenie 20 II 1958, rejestracja 18 IV 1958. Pierwsza z tych dat uważana jest za datę powstania KTG. Prezesem KTG przez cały okres jego istnienia był T. Jacobi. Symbolem KTG umieszczonym na odznace jest roślina dziewięćsił bezłodygowy . Od początku...
więcej
Klub Wysokogórski
   Klub Wysokogórski (KW, także KWPTT i KWPTTK). Pol. zrzeszenie tatern. i alpin., które powstało w 1935 ze zjednoczenia » Sekcji Turystycznej PTT (założonej w 1903), » Sekcji Taternickiej AZS w Krakowie (1923) i » Koła Wysokogórskiego przy Oddziale Warszawskim PTT (1930). Za właściwą datę powstania KW przyjmuje się jednak 1903, kiedy powołano do życia Sekcję Turystyczną TT, najstarszy z trzech macierzystych członów KW....
więcej
Klub Wysokogórski w Katowicach
   Klub Wysokogórski w Katowicach. Samodzielny (zrzeszony w PZA ) klub tatern. i alpin., istniejący pod obecną nazwą od 1975, ale wywodzący się z 1949 przez kolejne organizacje: » Sekcja Wysokogórska Oddziału Górnośląskiego PTT w Katowicach (1949), » Koło Śląskie Klubu Wysokogórskiego (od 1949) i » Koło Katowickie Klubu Wysokogórskiego (do 1975). Działalność Klubu (pod jego kolejnymi nazwami): W latach 1950. i 1960. intensywne...
więcej
Klub Wysokogórski w Łodzi
   Klub Wysokogórski w Łodzi. W 1951 z inicjatywy Władysława Manduka i Andrzeja Wilczkowskiego powstała Sekcja Łódzka Koła Krakowskiego Klubu Wys., przekształcona potem w Koło Łódzkie Klubu Wys. i wreszcie w Klub Wysokogórski w Łodzi. W 1951-60 w zarządzie był m.in. W. Manduk (dwukrotnie jako prezes).W 1970 Koło Łódzkie Klubu Wys. zorganizowało wyprawę alpin. w góry Turcji (Aladag); kierownikiem był W. Manduk.
więcej
Klub Wysokogórski w Zakopanem
   Klub Wysokogórski w Zakopanem. Powstał w grudniu 1974 jako bezpośredni kontynuator » Koła Zakopiańskiego Klubu Wys ., odtąd jako organizacja samodzielna, zrzeszona w Polskim Związku Alpinizmu . Klub Wys. w Zakopanem prowadzi szeroką działalność szkoleniową i sportową w Tatrach , organizuje letnie i zim. obozy w Tatrach i Alpach. Członkowie brali udział w obozach i wyprawach alpin. zorganizowanych przez PZA i in. kluby w...
więcej
Klub Wysokogórski Winterthur
   Klub Wysokogórski Winterthur (KWW). Pol. klub alpin., założony w 1942 przez grupę wojskowych pol., po kapitulacji Francji w 1940 internowanych w Szwajcarii w miejscowości Winterthur. Inicjatorami założenia KWW dnia 15 III 1942 byli Roman Golczewski, Jerzy Hajdukiewicz , Marian Jankowski i Maciej Mischke . Statut KWW został zatwierdzony przez komendanta obozu 24 IV 1942. Klub miał 28 członków, w tym 17 zwycz. (m.in. taternicy J. Hajdukiewicz, M....
więcej


Pierwsza [1] [2] [3] [4] [5] »» Ostatnia


Jeżeli znalazłeś/aś błąd, nieaktualną informację lub posiadasz materiały (teksty, zdjęcia, nagrania...), które mogą rozszerzyć zawartość tej strony i możesz je udostępnić - KLIKNIJ TU »»

ZAKOPIAŃSKI PORTAL INTERNETOWY Copyright © MATinternet s.c. - ZAKOPANE 1999-2023