E-mail Hasło
» Załóż konto
» Zapomniałem hasła
Tatry
Aktualności
 ABC turysty
   Przygotowanie
   Ekwipunek
   Informacje TOPR i TPN
   Oznaczenia szlaków
   Przewodnicy
   Przejścia graniczne
    Bezpieczeństwo
      Gdy spotkasz misia...
      Lawiny
      Ku przestrodze...
      Bezpieczeństwo, porady
   Zwierzę na szlaku
   Schroniska
 O Tatrach
   TPN i TANAP
   Klimat
   Geologia
    Zwierzęta
      Gatunki
   Rośliny
    Tatry w liczbach
    Historia
 Encyklopedia Tatr
   Alfabetycznie
   Tematycznie
   Multimedia
 Wycieczki
   Zaplanuj wycieczkę
   Miejsce startu
   Miejsce docelowe
   Skala trudności
   Wszystkie
 Jaskinie tatrzańskie
    SKTJ PTTK
      Aktualności
      Działalność
      Kurs
      Wspomnienia
      Polecane strony
      Galeria
      Kontakt
   Powstanie jaskiń
   Krążenie wody w skałach
   Nacieki
   Morfologiczne typy
   Klimat jaskiń
   Powstanie jaskiń tatrz.
Zagadki tatrzańskie
 Aktywny wypoczynek
   Taternictwo
   Speleologia
   Paralotnie
   Ski-alpinizm
   Narciarstwo
   Na rowerze
   Turystyka jaskiniowa
   Trasy biegowe
   Turystyka piesza
   Sporty wodne
Galeria
Warunki w Tatrach
Forum dyskusyjne
Zakopane, Tatry, Podhale
E-mail
Hasło
» Załóż konto
» Zapomniałem hasła
Zakopane


zapamiętaj numer alarmowy w górach!!!
0 601 100 300
 nawigacja:  Z-ne.pl » Portal Zakopiański

w nazwach
w nazwach i opisach
wszędzie
alfabetycznie:    A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ź  Ż  

  Przeglądasz dział: Wydawnictwo
ilość pozycji w dziale: 66
Zmień dział na:
 
Horolezec
   "Horolezec". Czes. czasopismo tatern. i alpin., wychodzące w Pradze w kilku kolejnych seriach i będące odpowiednikiem pol. "Taternika " (po czes. i po słow. horolezec znaczy taternik lub alpinista). Roczniki 1-4 (1934-37) ukazywały się pod nazwą "Věstník Klubu alpistů československých", a roczniki 5-8 (1938-41) pod nazwą "Horolezec" (pierwotna nazwa została w podtytule). Wydawcą był wtedy...
więcej
HOTEJL
   "HOTEJL". Czasopismo tatern.-alpin., wydawane w Brnie od 1966 do 1989 (rocz. 24) przez tamtejszy oddział ČHS: Horolezecký oddíl TJ Lokomotiva (częściowo przy współudziale in. oddziałów). Red.: Jiří Růžička.
więcej
IAMESÁK
   "IAMESÁK". Pierwsze drukowane słow. czasopismo tatern.-alpin., wydawane w Bratysławie od 1969, najpierw przez Slovenský horolezecký zväz IAMES (1969-73), potem przez Horolezecký zväz SÚV ČSZTV (od 1974). W 1983 ukazał się rocznik 15 i podobno czasopismo to jest wydawane nadal. Redaktorem był początkowo Radek Roubal .
więcej
Jamnik
   "Jamnik". Podtytuł: Biuletyn Informacyjny Krakowskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego przy Oddziale Krakowskim PTTK. Czasopismo powiel., potem drukowane, ilustr. (rys., fot., plany), wydawane w latach 1970-72 i 1976-79 (razem 9 nrów). Red.:Marian Szelerowicz, Krzysztof Kleszyński, Jan Wielecki, Adam Urbaniak, Andrzej Kozik i in. Treść dotyczy taternictwa jask. (w mniejszym zakresie także taternictwa "powierzchniowego") oraz wypraw jask. (pol. i obcych)...
więcej
Jaskinie
   "Jaskinie";  Jedno z najważniejszych polskich czasopism jaskiniowych i speleologicznych o charakterze ogólnopolskim. Czasopismo ilustrowane, będące kontynuacją "Eksplorancika " (1981-91). Nr 1 ukazał się w 1992. W 1992-1997 wydawane nieregularnie (7 numerów). W 1998 przekształcone w dwumiesięcznik. Nr 1 i 2 wydał Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego , od nr 3 wydawcą jest ZRGiW AMC Kraków, od 1998 także wydawnictwo Góry . Red....
więcej
Jednodniówka Krakowskiego Koła Klubu Wysokogórskie
   "Jednodniówka Krakowskiego Koła Klubu Wysokogórskiego". Powiel. biuletyn tatern., który ukazał się trzykrotnie: 22 XII 1958 i 10 II 1959 oraz 10 IV 1959 w Krakowie. Komitet red.: Marek Jarecki, Ewa Śledziewska i Stanisław Urbański. Tematyka tatern. i alpin., dotycząca przeważnie tylko środowiska krakowskiego. Ogólny charakter podobny do ówczesnych środowiskowych czasopism taternickich. Od numeru 4 "Jednodniówka" nosiła...
więcej
Jednodniówka Zakopiańska
   "Jednodniówka Zakopiańska". Jednorazowa publikacja wydana anonimowo w Zakopanem w 1899 przez grupę kuracjuszy zakop. (w zakładzie dra Andrzeja Chramca?). Zawiera lit. utwory prozą i wierszem. Tylko niektóre dotyczą Zakopanego i Tatr .
więcej
Kamena
   "Kamena". Czasopismo lit. (potem społ.-kult.), wydawane od 1933 w Chełmie Lub., następnie w Lublinie. Założycielami i w pierwszych latach głównymi twórcami "K." byli » Kazimierz Andrzej Jaworski (red.) i Zenon Waśniewski (grafik). W latach 1930. spośród wszystkich pol. czasopism, które nie były poświęcone specjalnie sprawom górskim, "K." objawiała największe zainteresowanie Tatrami i w ogóle górami. W okresie tym ukazały się dwa...
więcej
Karpatenjahrbuch
   "Karpatenjahrbuch". Rocznik wydawany przez Arbeitsgemeinschaft der Karpatendeutschen aus der Slowakei, Stuttgart. Ukazały się tomy za lata 1950-71 (i następne?). Redaktorem był m.in. » Johann Lipták . Ogłoszono tam prace o różnej tematyce, często historycznej, dotyczącej m.in. Tatr i Podtatrza, np. J. Liptáka i Alfreda Grosza .
więcej
Karpathen, Die
   "Karpathen, Die". Spiskoniem. czasopismo tur., organ Karpathenvereinu, zasadniczo dwumiesięcznik (w czasie wojny ukazywał się nieregularnie). Wychodził w 1934-44 (z przerwą w 1940) w Kiezmarku  jako kontynuacja roczników » "Magyarországi Kárpátegyesület Évkönyve" ("Jahrbuch des Ungarischen Karpathenvereins") oraz jako bezpośrednia kontynuacja miesięcznika » "Turistik, Alpinismus, Wintersport". Redaktorzy: Oskar Zuber  (1934-38),...
więcej
Karpathenland
   "Karpathenland". Niem. kwartalnik wychodzący w 1928-38 w Libercu (Reichenberg) jako "Karpathenland" oraz w 1941-43 w Bratysławie (Pressburg) jako "Karpatenland", razem 13 roczników. Wydawnictwo to zajmowało się historią, etnografią i kulturą ludności niem. na terenie Słowacji. Dużo prac dotyczy Podtatrza (zwł. Spisza), a także Tatr.
więcej
Karpathen-Post
   "Karpathen-Post". Spiskoniem. tygodnik wydawany w Kiezmarku  od 1880 do 1942, w 1887-91 organ Sekcji Tatrzańskiej Węg. Tow. Karp. (MKE). Zajmował się sprawami Podtatrza, przede wszystkim Spisza  (zwł. Kiezmarku i okolicy), ze stanowiska Niemców spiskich, gł. z dziedziny gosp., społ. i tur., a problemy polit. poruszał w dużym stopniu dopiero od 1918. Ogłaszał dużo wiadomości i liczne artykuły o Tatrach i o uzdrowiskach podtatrz. na...
więcej
Karpaty
   "Karpaty". Podtytuł: Materiały szkoleniowe o Karpatach... Jest to kontynuacja periodyku » "Gotek ". "Karpaty" ukazywały się w Krakowie w 1974-79 zrazu jako kwartalnik, potem rzadziej (razem nrów 16, częściowo podwójnych). Red.: Andrzej Łączyński; w zespole redakc.: Wiesław A. Wójcik , Krystian Waksmundzki, Janusz Zdebski  i in. Wydawca: Krakowski Klub Przodowników Turystyki Górskiej PTTK. Sporo tekstów dotyczy Tatr i Podtatrza.
więcej
Korsarz
   "Korsarz". Powiel. czasopismo tatern., wydawane w Warszawie w 1951-52 (3 nry) przez członków Koła Warsz. Klubu Wysokogórskiego PTTK . Red.: Sława Kwiatkowska i in.
więcej
Közlemények Szepes Vármegye Múltjából
   "Közlemények Szepes Vármegye Múltjából", od 1926: "Közlemények a Szepesség Múltjából", ponadto od 1919 z równoległymi tytułami w języku niem. i słow.: "Mitteilungen aus der Vergangenheit des Zipser Komitates" (od 1926: "M.a.d.V. der Zips"), "Zprávy z Minulosti Spišskej župy" (od 1926: "Z. z M. Spiša"). Węg. kwartalnik hist., wydawany w 1909-34 w Lewoczy na Spiszu jako kontynuacja rocznika » "Szepesmegyei Történelmi Társulat...
więcej
Kras i Speleologia
   "Kras i Speleologia". Czasopismo nauk. wydawane co kilka lat od 1977 przez Uniw. Śląski w Katowicach. Jest kontynuacją czasopisma » "Speleologia " (miało 9 tomów), więc numeracja jego tomów zaczyna się od 1 (X). Redakcja: Stanisław Dżułyński, Jerzy Głazek , Ryszard Gradziński , Alfred Jahn , Marian Pulina i in. Tom 8 ukazał się w 1996. Ogłaszane prace o zjawiskach krasowych i badaniach jask. w niewielkiej części dotyczą...
więcej
Krásy Slovenska
   "Krásy Slovenska". Słow. miesięcznik tur. i krajozn., uwzględniający też szeroko taternictwo  i speleologię , a w ostatnich czasach również i alpinizm (głównie czechosł.). Tematyce tatrz. poświęca dużo miejsca. Czasopismo to zaczęło ukazywać się w 1921; w 1993 rocznik 70. Pod względem treściowym jest mn.w. odpowiednikiem zarówno "Wierchów " jak i "Taternika ", a częściowo również i "Światowida ", chociaż od nich wszystkich...
więcej
Krzesanica
   "Krzesanica" (1933). Czasopismo tatern., organ Sekcji Taternickiej Klubu Sportowego "Tatry" w Zakopanem . Ukazały się w 1933 dwa numery, w marcu i czerwcu, pierwszy powielany (z drukowaną okładką), drugi drukowany. Red. (anonimowy): Witold H. Paryski ; red. odp. nru 2: Tadeusz A. Pawłowski .
więcej
Krzesanica
   "Krzesanica" (1953-54). Czasopismo taternickie (powiel. 3 nry), wydawane w Warszawie jako "Biuletyn-kronika Sekcji Taternickiej Oddziału Warszawskiego PTTK". Red.: Jerzy Sawicki
więcej
Kurier Zakopiański
   "Kurier Zakopiański". Drugie z kolei czasopismo zakop., ukazujące się w 1892 (tylko 8 numerów). Zajmowało się sprawami Zakopanego  i Tatr . Red. nacz. (raczej formalny): Leopold Świerz . Red. (rzeczywisty): Sebastian Stanisław Będzikiewicz. Red. odp. i wydawca: Zygmunt Jeleń. Druk w Nowym Sączu. Ukazywały się tu artykuły dotyczące turystyki , taternictwa  i in. spraw tatrz., m.in. pióra Janusza Chmielowskiego ,...
więcej


Pierwsza [1] [2] [3] [4] »» Ostatnia


Jeżeli znalazłeś/aś błąd, nieaktualną informację lub posiadasz materiały (teksty, zdjęcia, nagrania...), które mogą rozszerzyć zawartość tej strony i możesz je udostępnić - KLIKNIJ TU »»

ZAKOPIAŃSKI PORTAL INTERNETOWY Copyright © MATinternet s.c. - ZAKOPANE 1999-2024