E-mail Hasło
» Załóż konto
» Zapomniałem hasła
Narty
 Aktualności
   Bezpieczeństwo, porady
Kamery na wyciągach
Giełda sprzętu
 WYCIĄGI NARCIARSKIE
   Białka Tatrzańska
   Bukowina Tatrzańska
   Czerwienne
   Gliczarów Dolny
   Gliczarów Górny
   Kościelisko
   Murzasichle
   Poronin
   Zakopane
   Ząb
   Małe Ciche
 SZKOŁY NARCIARSKIE
   Białka Tatrzańska
   Bukowina Tatrzańska
   Czerwienne
   Gliczarów Dolny
   Gliczarów Górny
   Kościelisko
   Murzasichle
   Zakopane
 WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU
   Białka Tatrzańska
   Bukowina Tatrzańska
   Czerwienne
   Gliczarów Dolny
   Gliczarów Górny
   Kościelisko
   Murzasichle
   Zakopane
   Ząb
 NARTY
   Ciekawostki
    Historia
      Zawody
      Legendy nart
      Teksty archiwalne
      Narty na świecie
      SN PTT 1907 Z-ne
   Wielka Krokiew
   Sprzęt i technika
 SNOWBOARD
   Historia
   Jak powstaje deska
   Snowboard miękki
   Snowboard twardy
   Snowboard dla dzieci
   Snowboard dla kobiet
    Technika jazdy
    Triki
   Jak zostać instruktorem
   Boarder cross
   Galeria
 SKI-ALPINIZM
   Skitury
   Freeride
   Jak zacząć?
   Sprzęt
Forum dyskusyjne
Zakopane, Tatry, Podhale
E-mail
Hasło
» Załóż konto
» Zapomniałem hasła
Zakopane


zapamiętaj numer alarmowy w górach!!!
0 601 100 300
 nawigacja:  Z-ne.pl » Narty» SNOWBOARD» Jak zostać instruktorem

Jak zostać instruktorem


Prawdopodobnie mało snowboarderów wie, że przy Polskim Związku Snowboardu od czterech sezonów działa Komisja Szkolenia, której głównym celem jest kształcenie profesjonalnej kadry instruktorskiej. Mimo tak krótkiego czasu, jaki upłynął od momentu powstania Komisji, udało jej się wypracować własny, określony system szkolenia, który - jak się okazuje w praktyce - zmierza w dobrym kierunku. Dotychczasowe prace Komisji zaowocowały stworzeniem systematyki ewolucji techniki jazdy na snowboardzie, hierarchii stopni instruktorskich, programów obozów i szkoleń (m.in. warunków przyjęcia na kursy, wymagań egzaminacyjnych), a także materiałów szkoleniowych. W konsekwencji dało to możliwość wyszkolenia pierwszych grup demonstratorów, pomocników instruktora i instruktorów. Ciężka praca twórców Komisji Szkolenia doprowadziła wreszcie do powstania Licencjonowanych Szkół Snowboardu, które w tym momencie przejmują rolę organizatorów wszystkich kursów na stopnie PZS.


Poniżej chciałbym przekazać kilka najważniejszych informacji, które dały by odpowiedź wszystkim tym, którzy chcieliby zostać instruktorami snowboardu, ale nie za bardzo wiedzą, jak to zrobić, co trzeba umieć i co ich na tej ciężkiej drodze czeka. Aby lepiej zrozumieć system szkolenia, a zwłaszcza podział stopni instruktorskich, zacznę od przedstawienia systematyki ewolucji, która jest wyznacznikiem całego szkolenia.


Oczywiście część nazw ewolucji będzie niezrozumiała, niemniej jednak podział na poszczególne stopnie wyznacza pewne granice. Przedstawia się to następująco: Na przedstawionej systematyce ewolucji snowboardowych opiera się system " szkolenia, w którym istnieją tzw. stopnie sprawności oraz stopnie szkoleniowe. Stopnie sprawności (l, II i III) są potwierdzeniem umiejętności jazdy na snowboardzie a więc umiejętności wykonania ewolucji (wg wytycznych = specjalnie opracowanych opisów) w zakresie odpowiedniego stopnia systematyki. Najprościej mówiąc: na l stopień zdaje się ewolucje l stopnia, itd.


Posiadanie odpowiedniego stopnia sprawności jest wymagane (co będzie przedstawione poniżej) przy przystąpieniu do kursu na odpowiedni stopień szkoleniowy, tzn. nie można wziąć udziału w kursie Demonstratora bez posiadania l stopnia sprawności, itd. Warunek ten pozwala uniknąć sytuacji, kiedy ktoś przystępuje do kursu np. na Pomocnika Instruktora, nie umiejąc dobrze jeździć. A tak sprawa jest bardzo oczywista! Masz potwierdzenie umiejętności jazdy (czyt. stopień sprawności) - możesz przyjść na kurs, by uczyć się uczyć innych. Zdobycie odpowiedniego stopnia sprawności nie jest obligowane odbyciem kursu. Z racji jednak tego, iż mało kto mimo że może dobrze jeździć, miał kontakt z jazdą demonstracyjną (wg szczegółowego opisu), najczęściej zdanie egzaminu (w Licencjonowanych Szkołach Snowboardu) wymaga "konsultacji" w wymiarze zależnym od umiejętności zdającego. Zdobycie III stopnia sprawności możliwe jest jedynie w trakcie kursu na Pomocnika Instruktora, co uwarunkowane jest wysokim stopniem trudności techniki tegoż stopnia, a który realizowany jest podczas kursu Pomocnika.


Stopnie Szkoleniowe PZS zawierają trzy etapy: Demonstrator szkolny PZS, Pomocnik Instruktora PZS oraz Instruktor (specjalność Rekreacja lub Sport). Jak widać na przedstawionym poniżej schemacie, kluczowym stopniem na drodze instruktorskiej jest Pomocnik Instruktora, który traktowany jest jako pierwsza część kursu na Instruktora Rekreacji PZS. Warunkiem uczestnictwa w tym kursie jest m.in. posiadanie 11 stopnia sprawności oraz ukończony 17. rok życia, co świadczy o tym, iż stopień ten, mimo iż nie daje uprawnień SAMODZIELNEJ pracy na stoku, staje się stopniem, który narzuca pewną odpowiedzialność, a przede wszystkim zobowiązuje, co sprawia, że zdobycie go wymaga wiele pracy. Jest to bowiem kurs, w którym na bazie zdobytych wcześniej umiejętności jazdy uczestnik obozu uczy się metodyki, organizacji zajęć oraz wielu innych rzeczy, które stanowią właściwy warsztat pracy. Praktycznie od tego, jak kursant pracuje na tym właśnie obozie i czego się nauczy, zależy w głównej mierze to, jakim będzie w przyszłości instruktorem.


Demonstrator szkolny PZS jest stopniem szkoleniowym, przeznaczonym dla młodzieży w wieku 12 -16 lat, a którego zdobycie staje się swego rodzaju przepustką do czynnej pomocy nauczycielom wychowania fizycznego w czasie zajęć na snowboardzie. Zdobycie demonstratora nie jest wymagane przed przystąpieniem do kursu na Pomocnika, ale wydaje się jak najbardziej wskazane dla młodzieży, która chciałaby kontynuować w przyszłości karierę instruktorską, ponieważ stanowi bardzo dobrą podstawę techniczno-teoretyczną, a poza tym, już na tak wczesnym etapie, pozwala poznać specyfikę kursów, egzaminów, itd.


Kursy Instruktora Rekreacji oraz Sportu PZS organizowane są centralnie przez Komisję Szkolenia i przebiegają wg ściśle określonego programu. Zdobycie stopnia instruktora jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień do samodzielnego szkolenia oraz jako zawód, chronione jest prawem.


Poniżej przedstawiam system szkolenia instruktorów w PZS oraz skrót regulaminu kadry instruktorów PZS.


Gorąco polecam wszystkim szkolenia i doszkolenia na stopnie sprawności PZS oraz kursy na stopnie szkoleniowe. Jak pokazuje życie, snowboard rozwija się nie mniej szybko niż Internet, tak więc ofert pracy dla instruktorów jest wiele, tylko jeszcze ciągle brakuje ludzi. Poza tym, warto jeździć dobrze (a to m.in. dzięki znajomości prawidłowej techniki), bo dopiero wtedy jazda zaczyna sprawiać największą frajdę, o czym przekonał się już niejeden nasz uczeń.
 
PROGRAM KURSÓW STOPNI SZKOLENIOWYCH PZS POZIOM:

DEMONSTRATOR SZKOLNY PZS
Wymagania wstępne - 12 - 16 lat
 • 1. stopień sprawności
 • zgoda rodziców
 • dobry stan zdrowia Zakres realizowanego materiału
  Teoria
 • podstawy bezpieczeństwa w górach (kodeks narciarski, wzywanie pomocy, zagrożenia w górach)
 • systematyka 1. stopnia techniki snowboardowej
 • sprzęt - wiadomości podstawowe Praktyka
 • doskonalenie techniki jazdy
 • jazda demonstracyjna (jazda szkolna) ewolucji l stopnia
  Wymagania egzaminacyjne
  Praktyka
 • jazda demonstracyjna (jazda szkolna) ewolucji w zakresie 1. stopnia systematyki:
  a) ewolucje wybrane przez egzaminatora z "Oswojenia ze sprzętem i środowiskiem"
  b) ewolucje wybrane z "Ewolucji podstawowych" w tym m.in. 2 rodzaje skrętów
  POZIOM:
  POMOCNIK INSTRUKTORA PZS

  Wymagania wstępne
 • ukończone 17 lat
 • 2. stopień sprawności lub l klasa sportowa
 • dobry stan zdrowia
  Zakres realizowanego materiału
  Teoria
 • bezpieczeństwo(góry, zajęcia, pierwsza pomoc, lawiny...)
 • organizacja zajęć (budowa lekcji, zasady dydaktyczne, metody, dobór ćwiczeń...)
 • metodyka ewolucji i. i 2. stopnia (błędy, ćwiczenia korygujące...)
 • systematyka 1. i 2. stopnia (analiza techniki,...)
 • historia i organizacja snowboardu
 • sprzęt - dobór, konserwacja, ustawienie, ekwipunek snowboardzisty
  Praktyka
 • jazda demonstracyjna (jazda szkolna) ewolucji 2. i 3. stopnia
 • instruowanie (prowadzenie lekcji lub ich fragmentów, metodyka nauczania, ćw. doskonalące, korekta błędów ewolucji 1. i 2. stopnia
 • doskonalenie własnej techniki
 • zawody S i SG
  Wymagania egzaminacyjne
  Teoria - jak wyżej (pisemny) - 5 pytań z:
  bezpieczeństwo
  sprzęt
  systematyka
  metodyka
  organizacja zajęć
  Praktyka
 • jazda demonstracyjna (jazda szkolna) ewolucji 2. i 3 .stopnia:
  trzy ewolucje ze stopnia 2. (w tym dwa rodzaje skrętu)
  dwie ewolucje ze stopnia 3. (w tym jeden rodzaj skrętu)
 • instruowanie - opis słowny, droga metodyczna zadanej ewolucji; inne pytanie problemowe; zaliczenie zawodów podczas trwania obozu
  POZIOM:
  INSTRUKTOR REKREACJI
  INSTRUKTOR SPORTU
  Wymagania wstępne
 • średnie wykształcenie
 • ukończenie kursu teoretycznego
 • stopień P i. i P3. stopień sprawności
 • dobry stan zdrowia
 • m.in. dwa starty w PPA
 • średnie wykształcenie
 • ukończenie kursu teoretycznego
 • stopień instruktora rekreacji lub 1. klasy sportowej
 • dobry stan zdrowia
 • starty w PP Zakres realizowanego materiału
  Teoria
  wg szczegółowego programu kursów instruktorskich
  Praktyka
  wg szczegółowego programu kursów instruktorskich
  Wymagania egzaminacyjne
  Teoria
  wg szczegółowego programu kursów instruktorskich
  Praktyka
  wg szczegółowego programu kursów instruktorskich
  Uprawnienia - regulamin kadry instruktorów i trenerów PZS
 • Jeżeli znalazłeś/aś błąd, nieaktualną informację lub posiadasz materiały (teksty, zdjęcia, nagrania...), które mogą rozszerzyć zawartość tej strony i możesz je udostępnić - KLIKNIJ TU »»

  ZAKOPIAŃSKI PORTAL INTERNETOWY Copyright © MATinternet s.c. - ZAKOPANE 1999-2024