E-mail Hasło
» Załóż konto
» Zapomniałem hasła
Tatry
Aktualności
 ABC turysty
   Przygotowanie
   Ekwipunek
   Informacje TOPR i TPN
   Oznaczenia szlaków
   Przewodnicy
   Przejścia graniczne
    Bezpieczeństwo
      Gdy spotkasz misia...
      Lawiny
      Ku przestrodze...
      Bezpieczeństwo, porady
   Zwierzę na szlaku
   Schroniska
 O Tatrach
   TPN i TANAP
   Klimat
   Geologia
    Zwierzęta
      Gatunki
   Rośliny
    Tatry w liczbach
    Historia
 Encyklopedia Tatr
   Alfabetycznie
   Tematycznie
   Multimedia
 Wycieczki
   Zaplanuj wycieczkę
   Miejsce startu
   Miejsce docelowe
   Skala trudności
   Wszystkie
 Jaskinie tatrzańskie
    SKTJ PTTK
      Aktualności
      Działalność
      Kurs
      Wspomnienia
      Polecane strony
      Galeria
      Kontakt
   Powstanie jaskiń
   Krążenie wody w skałach
   Nacieki
   Morfologiczne typy
   Klimat jaskiń
   Powstanie jaskiń tatrz.
Zagadki tatrzańskie
 Aktywny wypoczynek
   Taternictwo
   Speleologia
   Paralotnie
   Ski-alpinizm
   Narciarstwo
   Na rowerze
   Turystyka jaskiniowa
   Trasy biegowe
   Turystyka piesza
   Sporty wodne
Galeria
Warunki w Tatrach
Forum dyskusyjne
Zakopane, Tatry, Podhale
E-mail
Hasło
» Załóż konto
» Zapomniałem hasła
Zakopane


zapamiętaj numer alarmowy w górach!!!
0 601 100 300
 nawigacja:  Z-ne.pl » Portal Zakopiański

w nazwach
w nazwach i opisach
wszędzie
alfabetycznie:    A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ź  Ż  
Ta    Tb  Tc    Td  Te  Tf  Tg  Th  Ti  Tj  Tk  Tl    Tm  Tn    To    Tp  Tr  Ts    Tt  Tu  Tw  Tz   

  Przeglądasz dział: T
ilość pozycji w dziale: 198
Zmień dział na:
 
Taternik Winterthur (Nie okreslony)
   "Taternik" Winterthur. Wydawany na powielaczu kwartalnik » Klubu Wysokogórskiego Winterthur w Szwajcarii, wychodzący w 1944 (nry 1, 2, 3) i 1945 (nry 1 i 2). Red.: Jerzy Hajdukiewicz. Czasopismo to zajmowało się głównie bieżącymi sprawami alpinizmu pol. w Szwajcarii, a także taternictwem.Wydawcy tego czasopisma nie wiedzieli wtedy, że właściwy "Taternik" nadal ukazuje się w okupowanej Polsce jako pismo podziemne. Lit. - "Tat." 1948, nry...
więcej
Tátrai Önkéntes Mentő Bizottság (Nie okreslony)
   Tátrai Önkéntes Mentő Bizottság, w skrócie TÖMB, niem. Freiwilliges Rettungsausschuss für die Hohe Tátra. Pierwsza na pd. stronie Tatr organizacja zajmująca się wyłącznie ratownictwem górskim. Założona 28 XII 1913 wspólnie przez węg. towarzystwa tur.: MKE, MTE i BETE. Pierwszym prezesem TÖMB był dr Michael Guhr, a ratownicy składali się z przewodników tatrz. (obowiązkowo) i dobrowolnie zgłaszających się taterników; wśród pierwszych...
więcej
Tatran (Nie okreslony)
   Tatran. S. Nazwa wywodząca się od Tatr i od 1870 nadawana różnym słow. organizacjom ze względu na symboliczne znaczenie tych gór w życiu narodowym Słowaków, chociaż organizacje te (stowarzyszenia studentów, chóry, zespół muzyczny, wydawnictwo) żadnych specjalnych związków z Tatrami nie miały. Wyjątkiem było Tovarišstvo výtvarných umelcov Tatran, które powstało w 1923 i składało się z czes. malarzy malujących w Tatrach i na...
więcej
Tatraneum (Nie okreslony)
   Tatraneum. S. Alpinarium z roślinami z okolicy i z Tatr, stworzone i prowadzone przez » Františka Havránka przy Ważeckiej Jaskini w Ważcu w latach 1930. Istniało nadal jeszcze w latach 1950.
więcej
Tatranské Múzeum (Nie okreslony)
   "Tatranské Múzeum". Czasopismo powielane, wydawane nieregularnie w 1952-54 (nry 1-9) przez Muzeum Tatrz. w Popradzie. Red.: Ivan Bohuš. Zajmowało się głównie działalnością tego muzeum, ogłaszało jednak ponadto artykuły o różnych sprawach tatrz.
więcej
Tatranské Noviny (Nie okreslony)
   "Tatranské Noviny". Słow. tygodnik (w pierwszym roku dwutygodnik), wychodzący w 1954-61 w Starym Smokowcu. Redaktorami byli kolejno: Ján Bartók (1954), Oliver Horák (1954-56), Palo Sulány (1956-60), powtórnie Ján Bartók (1960), Milica Haláková (1960-61). Czasopismo to zawiera dużo cennych materiałów dotyczących Tatr i słow. uzdrowisk u ich stóp.
więcej
Tatranský národný park (Nie okreslony)
   Tatranský národný park, w skrócie TANAP, także Tanap i TNP. S. Jest to słow. park nar., obejmujący Tatry Słowackie i stanowiący odpowiednik Tatrz. Parku Nar. (TPN) w Tatrach Polskich. Kwestia utworzenia parku nar. zarówno w Tatrach Słow. jak i w Tatrach Pol. wypłynęła oficjalnie po raz pierwszy z okazji tzw. krakowskiego protokółu w 1924 (» Tatrzański Park Narodowy). W 1924 odbyła się też pol.-czechosł. konferencja w Zakopanem,...
więcej
Tatranský spolok turistický (Nie okreslony)
   Tatranský spolok turistický (TST). Pierwsza słow. organizacja tur., założona 19 I 1919 w Mikułaszu Lipt. (statut zatwierdzony przez władze 10 III 1919). Działaczami i członkami pierwszego zarządu byli m.in.: Kornel Stodola (prezes), Miloš Janoška (sekr. i gł. inicjator założenia TST), Juraj Janoška, Václav Vraný. Powstało siedem oddziałów TST na Słowacji, a liczba członków doszła do ok. 2000. Organizowano wycieczki (zwł. w...
więcej
Tatranský turistický odznak (Nie okreslony)
   Tatranský turistický odznak (TTO). Odznakę tę ustanowiła w 1976 i wydawała Miejska Rada Nar. (Mestský národný výbor Vysoké Tatry) w Starym Smokowcu, w porozumieniu z dyrekcją TANAPu. Aby zdobyć odznakę trzeba było przejść pewne znakowane trasy tatrz., zwiedzić szereg obiektów kult. i hist. na Podtatrzu oraz brać udział w akcji ochrony przyrody. Lit. - Július Andráši, Ján J. Vasmut: Tatranský turistický odznak. Starý Smokovec...
więcej
Tatraverein (Nie okreslony)
   Tatraverein. Od 1886 przy Węg. Tow. Karp. (MKE, UKV) istniał jego oddział w Kiezmarku: Zweigverein Tatra (węg. Tátra-osztály). W 1890 oddział ten, jako mało aktywny i o niewielkiej wtedy liczbie członków, został rozwiązany. W 1891 część kiezmarskich członków MKE, z Antonem Döllerem na czele, wystąpiła z MKE i wstąpiła do Węg. Tow. Tur. (MTE) tworząc w 1892 jego oddział w Kiezmarku pod nazwą Sektion Tatra (węg. Tátra-osztály)....
więcej
Tátravidék (Nie okreslony)
   "Tátravidék" (1908-18). Tygodnik węg. wydawany w Popradzie (roczniki I-XI). Początkowo o charakterze polit., potem społ. i gospodarczym. Przynosił sporo wiadomości o spiskich uzdrowiskach u stóp Tatr.
więcej
Tátra-Vidék (Nie okreslony)
  
więcej
tatritis (Nie okreslony)
  
więcej
tatrologia (Nie okreslony)
   tatrologia lub tatroznawstwo. Wielostronna i głęboka wiedza o Tatrach. Terminy te są używane co najmniej od ok. 1885. Człowieka o wielostronnej i głębokiej wiedzy o Tatrach określa się terminem: tatrolog lub tatroznawca.
więcej
tatroman (Nie okreslony)
   tatroman. Miłośnik lub entuzjasta Tatr, często przesadny.
więcej
Tatry (Nie okreslony)
   Tatry; Tatry; Tatra; Tátra. PS. Jedyne w Polsce i Słowacji góry o charakterze wysokogórskim, alpejskim. Stanowią najwyższe wzniesienie nie tylko w Polsce, Słowacji i w Karpatach, lecz w ogóle między Alpami z jednej strony, a Uralem i Kaukazem z drugiej. Porównanie z innymi górami. W porównaniu z wielkimi górami świata lub nawet Europy, T. stanowią niewielkie gniazdo górskie tak pod względem obszaru, jak wysokości i...
więcej
Tatry (Nie okreslony)
   "Tatry" (Zakopane). Czasopismo Tatrz. Parku Narodowego, zaplanowane jako kwartalnik, ale ukazujące się nieregularnie: w 1991 nr 1 i 2, w 1992 nr 3, nr 4 bez daty (1994), nr 5-6 bez daty (1996). Red.: Wiesław Siarzewski ( do nru 4).
więcej
Tatry (Nie okreslony)
   "Tatry" (Tatranská Lomnica). Dwumiesięcznik TANAPu, będący kontynuacją dwumiesięcznika TANAPu » "Vysoké Tatry" (rocz. 1-30, 1962-91). Wychodzi od 1992 jako rocz. 31. Red.: Tatiana Hoholíková.
więcej
Tatry Bielskie (Nie okreslony)
   Tatry Bielskie; Belanské Tatry, Belianske Tatry, Bielské Tatry; Kalkalpen, Belaer Kalkalpen; Bélai mészhavasok, Bélai-Tátra.S.Część Tatr między Przełęczą pod Kopą (na której kończą się Tatry Wys.) a Zdziarską Przełęczą (oddzielającą Tatry Biel. i w ogóle Tatry od Magury Spiskiej). Główny łańcuch T.B., w prostej linii ok. 13 km długi, nie ciągnie się jednak w przedłużeniu gł. grzbietu Tatr Wys., lecz pod kątem...
więcej
Tatry Jaworzyńskie (Nie okreslony)
   Tatry Jaworzyńskie. S. Część Tatr obejmująca Dolinę Białej Wody z jej odnogami i otaczającymi szczytami, grupę Szerokiej Jaworzyńskiej, Jaworową Dolinę z jej odnogami i otoczeniem oraz zach. część Tatr Biel. aż po Hawrań. Jest to część Tatr wchodząca niegdyś w skład dóbr jaworzyńskich, których właścicielem w 1879-1926 był książę Christian Hohenlohe, a przed nim Aladár Salamon.
więcej
Tatry Liptowskie (Nie okreslony)
   Tatry Liptowskie; Liptovské Tatry; Liptauer Tatra, Liptauer Alpen; Liptói Tátra, dawniej Liptómegyei Alpok. S. Pd.-zach. część Tatr znajdująca się na obszarze Liptowa. Obejmuje zach. część Tatr Wysokich i pd. część Tatr Zachodnich. Od spiskiej części Tatr Wysokich odgraniczone są T.L. granią, która od Cubryny biegnie na pd. przez Koprowy Wierch i Baszty. Od Tatr Pol. oddziela je gł. grań Tatr ciągnąca się od Cubryny ku zach. aż...
więcej
Tatry Orawskie (Nie okreslony)
   Tatry Orawskie; Oravské Tatry. S. Pn.-zach. część Tatr Zach. znajdująca się na terenie Orawy. Granicę między T.O. a Tatrami Pol. stanowi grań biegnąca z Wołowca przez Rakoń i dalej ku pn. przez Długi Upłaz, Bobrowiec i Furkaskę do Siwiańskich Turni. Granicą między T.O. a Tatrami Lipt. jest gł. grań Tatr ciągnąca się od Wołowca przez Rohacze, Banówkę, Salatyński Wierch, Siwy Wierch i Białą Skałę do Huciańskiej Przełęczy....
więcej
Tatry Polskie (Nie okreslony)
   Tatry Polskie; Polské Tatry; Polnische Tatra; Lengyel Tátra. P. Część Tatr znajdująca się na terenie Polski, a sięgająca od Żabiej Grani i Rysów na wsch. aż po Wołowiec, Rakoń, Bobrowiec i Furkaskę na zach.; ku pd. sięga do gł. grani Tatr. T.P. obejmują zachodnią część Tatr Wys. i wschodnią część Tatr Zach. oraz doliny od Doliny Rybiego Potoku na wschodzie aż po Chochołowską Dolinę na zachodzie. Nazwa Tatry Polskie jest w...
więcej
Tatry Pracujúcim (Nie okreslony)
   "Tatry Pracujúcim". Miesięcznik zawodowy pracowników hoteli na Podtatrzu Słow., wydawany w 1951 w Starym Smokowcu. Red.: Dezider Fábry. Poza artykułami związanymi z zawodem hotelarskim pisano m.in. o historii Starego Smokowca, o lawinach, o zmianach nazw schronisk tatrz.
więcej
Tatry Słowackie (Nie okreslony)
  
więcej
Tatry Spiskie (Nie okreslony)
   Tatry Spiskie. S. Część Tatr znajdująca się zasadniczo na terenie Spisza, a więc całe Tatry Bielskie łącznie z większą częścią Tatr Wysokich, ale potocznie (bez precyzowania ich zasięgu) nazwą Tatry Spiskie oznaczano Tatry Wysokie poza Tatrami Polskimi. Nazwa Tatry Spiskie (dawniej także Tatry Spizkie) była częsta w pol. literaturze od poł. XIX w. do II wojny świat., a później stała się rzadka.
więcej
Tatry Węgierskie (Nie okreslony)
   Tatry Węgierskie. S. Dawne określenie tej części Tatr, która do 1918 należała do Węgier. Terenowo pokrywa się to z Tatrami Słowackimi.
więcej
Tatry Wschodnie (Nie okreslony)
   Tatry Wschodnie; Východné Tatry. PS. Część Tatr o bardzo rozmaitym zasięgu u różnych autorów. Nazwą Tatry Wschodnie (lub jej obcojęzycznymi odpowiednikami) jedni oznaczają Tatry Wysokie lub Tatry Bielskie, albo wsp. jedne i drugie. Jeszcze inni określają tą nazwą tylko część Tatr Wysokich, i to albo łącznie z Tatrami Bielskimi, albo bez nich. Aby uniknąć nieporozumień nazwy Tatry Wschodnie najlepiej w ogóle nie używać.
więcej
Tatry Wysokie (Nie okreslony)
   Tatry Wysokie; Vysoké Tatry; Hohe Tatra; Magas-Tátra. PS. Część Tatr ciągnąca się od Przełęczy Liliowe (na której kończą się Tatry Zach.) do Przełęczy pod Kopą (oddzielającej Tatry Wys. od Tatr Biel.). Po pn. stronie gł. grzbietu tatrz. Tatry Wysokie są oddzielone od Tatr Zachodnich Doliną Suchej Wody Gąsienicowej i jej górną częścią zwaną Gąsienicową Doliną (zach. odnogą tej ostatniej), a po pd. stronie Cichą Doliną...
więcej
Tatry Zachodnie (Nie okreslony)
   Tatry Zachodnie; Západné Tatry, dawniej Liptovské hole, Liptovské Tatry; Liptauer Alpen, Liptauer Tatra, Liptauer Hochgebirge, Arva-Liptauer Hochgebirge, Westliche Tatra; Liptói-Tátra. PS. Część Tatr ciągnąca się od Huciańskiej Przełęczy (oddzielającej w ogóle Tatry od Choczańskich Wierchów) aż po Przełęcz Liliowe (która odgranicza Tatry Zach. od Tatr Wys.). Odległość tych dwóch przełęczy w prostej linii wynosi ok. 29 km....
więcej


Pierwsza [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] »» Ostatnia


Jeżeli znalazłeś/aś błąd, nieaktualną informację lub posiadasz materiały (teksty, zdjęcia, nagrania...), które mogą rozszerzyć zawartość tej strony i możesz je udostępnić - KLIKNIJ TU »»

ZAKOPIAŃSKI PORTAL INTERNETOWY Copyright © MATinternet s.c. - ZAKOPANE 1999-2022