bilboard_powiat
Powiat tatrzański
 Samorząd
  Starosta
  Rada Powiatu
  Zarząd Powiatu
  Komisje
 Przewodnik po Urzędzie
  Wydziały
  Zamówienia publiczne
  Programy unijne
  Strategia Rozwoju
 Charakterystyka Powiatu
  Herb Powiatu
  Mapa Powiatu
   Gminy
  Jednostki Powiatu
  Szkoły
   Turystyka i rekreacja
   Kultura
   Z życia Powiatu
      Aktualności
      Ogłoszenia
      POKL
      Galeria zdjęć
      Stypendia
      List intencyjny
Szlak Dziedzictwa Kulturowego Podtatrza
Kontakt


 nawigacja:  Z-ne.pl » Portal Zakopiański» Charakterystyka Powiatu» Z życia Powiatu» POKL


POKL


„Człowiek – najlepsza inwestycja” 

Powiat Tatrzański realizuje projekt:

„Szkoła Dobrych Szans - program rozwoju edukacji w Powiecie Tatrzańskim”

Przeznaczony jest dla uczniów: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem, Gimnazjum Specjalnego w Zakopanem oraz Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem.

Realizacja projektu potrwa przez dwa kolejne lata szkolne - do końca lipca 2011 roku. Jego głównym celem jest poprawa osiągnięć szkolnych, a przez to wyrównanie i zwiększenie szans uczniów na kontynuacje nauki, co przyczyni się do podniesienia poziomu wykształcenia społeczeństwa i wzbogaci jego kapitał ludzki. Działania w ramach tego projektu polegają w szczególności na organizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych (z języków obcych, technologii informacyjnej, matematyki itp.), organizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz doradztwie zawodowym i opiece pedagogiczno-psychologicznej.

Zgodnie z planem, projektem tym objętych zostanie blisko 745 uczniów, ze znacznym udziałem uczniów z terenów wiejskich.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji  oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edykacyjnych.

Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
* * *
 

„Człowiek – najlepsza inwestycja”
 
Powiat Tatrzański realizuje projekt:
 
„Szkoła Dobrych Szans- program rozwoju edukacji w Powiecie Tatrzańskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Przeznaczony jest on dla uczniów: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem, Gimnazjum Specjalnego w Zakopanem oraz Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem.

Realizacja projektu potrwa jeszcze jeden rok szkolny 2010/2011. Jego głównym celem jest poprawa osiągnięć szkolnych, a przez to wyrównanie i zwiększenie szans uczniów na kontynuacje nauki, co przyczyni się do podniesienia poziomu wykształcenia społeczeństwa i wzbogaci jego kapitał ludzki. Działania w ramach tego projektu polegają w szczególności na organizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych (z języków obcych, technologii informacyjnej, matematyki itp.), organizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz doradztwie zawodowym i opiece pedagogiczno-psychologicznej.

Po roku realizacji projektu można stwierdzić, że główne jego założenia zostały zrealizowane. Programami w ramach projektu objętych został 715 uczniów w tym: 309 uczniów z terenów wiejskich. Zrealizowano zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne w wymiarze: 1500 godzin.

Wykonany został Model Oceny Powiatowej Placówki Oświatowej jako narzędzie do mierzenia jakości pracy i oceny osiągnięć w szkołach i placówkach podległych Powiatowi Tatrzańskiemu.

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 Jeżeli znalazłeś/aś błąd, nieaktualną informację lub posiadasz materiały (teksty, zdjęcia, nagrania...), które mogą rozszerzyć zawartość tej strony i możesz je udostępnić - KLIKNIJ TU »»

ZAKOPIAŃSKI PORTAL INTERNETOWY Copyright © MATinternet s.c. - ZAKOPANE 1999-{$smarty.now|date_format:"%Y"