bilboard_powiat
Powiat tatrzański
 Samorząd
  Starosta
  Rada Powiatu
  Zarząd Powiatu
  Komisje
 Przewodnik po Urzędzie
  Wydziały
  Zamówienia publiczne
  Programy unijne
  Strategia Rozwoju
 Charakterystyka Powiatu
  Herb Powiatu
  Mapa Powiatu
   Gminy
  Jednostki Powiatu
  Szkoły
   Turystyka i rekreacja
   Kultura
   Z życia Powiatu
      Aktualności
      Ogłoszenia
      POKL
      Galeria zdjęć
      Stypendia
      List intencyjny
Szlak Dziedzictwa Kulturowego Podtatrza
Kontakt


 nawigacja:  Z-ne.pl » Portal Zakopiański» Szlak Dziedzictwa Kulturowego Podtatrza

Szlak Dziedzictwa Kulturowego Podtatrza
- KONCEPCJA I OPIS SZLAKU

 

KONCEPCJA SZLAKU

Koncepcja marketingowa szlaku

Szlak dziedzictwa kulturowego Podtatrza pomyślany jest jako szlak tematyczny dotyczący twórczości ludowej i sztuki naiwnej wyrastającej z tradycyjnego rzemiosła i sztuki Podtatrza.

Szlak służy oczywiście prezentacji i upowszechnieniu twórczości rodzimych artystów Podtatrza (głównie Podhala), niemniej jego idea sprowadza się do spotkania z twórcą – artystą czy rękodzielnikiem, nie zaś do samego kontaktu z jego dziełem. Stąd atrakcjami ujętymi na szlaku są pracownie i warsztaty twórców, a tam gdzie to niemożliwe – po prostu ich domy, w których żyją i jednocześnie tworzą.

Takie wyprofilowanie szlaku wynika z faktu, że jest on pomyślany i powinien być promowany jako nie tyle atrakcja czysto turystyczna, ile adresowana do przyjezdnych przygoda – spotkanie z niezwykłymi ludźmi, którego tłem i pretekstem są ich prace.

Podstawowe założenia dotyczące szlaku są następujące:

  
Katalog PDF

- Szlak jest potencjalnie otwarty dla wszystkich zainteresowanych, którzy zgłoszą akces do udziału w Szlaku, wyrażą zgodę na umieszczenie swoich danych w opisie szlaku, wyrażą chęć przyjmowania zainteresowanych gości i zostaną zaakceptowani przez organizatorów Szlaku tj. Starostwo Powiatowe w Zakopanem wraz z Małopolskim Towarzystwem Doradczym.

- Obecnie organizowana jest pierwsza wersja Szlaku, która obejmuje warsztaty, pracownie i domy osób, które zgłosiły akces do udziału w szlaku w trakcie otwartego naboru prowadzonego latem 2006 roku.

- Podstawową ofertą Szlaku jest wizyta w pracowni lub domu twórcy, spotkanie z nim i zapoznanie się z jego twórczością oraz warsztatem twórczym.

- Uzupełniającą ofertą może być – w zależności od indywidualnego zainteresowania i możliwości twórcy - zakup lub możliwość zamówienia prac, udział w demonstracji, aktywny udział w warsztacie twórczym, nauka wybranej techniki.

- W obecnie proponowanym, pierwszym kształcie Szlaku wszystkie miejsca ujęte są w ramach jednej głównej trasy, bez zróżnicowania dziedzinowego; trasy dziedzinowe – ułożone wg rodzajów działalności - powinny zostać zorganizowane w przyszłości, gdy do szlaku dołączy więcej zainteresowanych twórców.

- Po weryfikacji zgłoszeń, zwizytowaniu każdego zgłoszonego miejsca, spotkaniu z każdym zgłoszonym twórcą i weryfikacji w terenie wstępnie wytyczonych tras proponuje się, aby:

o podstawową trasą była trasa samochodowa,

o uzupełniające były trasy rowerowe – podzielone na kilka pętli wybranych jako stosunkowo najbardziej dostępne dla przeciętnego, niewyczynowego rowerzysty,

o na obecnym etapie zrezygnować z trasy narciarskiej.

Uzasadnieniem do przyjęcia takiego podejścia są przede wszystkim obiektywne uwarunkowania terenowe: rozległy obszar objęty szlakiem i znaczne rozproszenie atrakcji objętych szlakiem, duże różnice wysokości, miejscami trudny dojazd, niewielka ilość wygodnych i bezpiecznych ścieżek rowerowych, niekompletne oznakowanie ścieżek rowerowych istniejących.  
1 2 3 4 Jeżeli znalazłeś/aś błąd, nieaktualną informację lub posiadasz materiały (teksty, zdjęcia, nagrania...), które mogą rozszerzyć zawartość tej strony i możesz je udostępnić - KLIKNIJ TU »»

ZAKOPIAŃSKI PORTAL INTERNETOWY Copyright © MATinternet s.c. - ZAKOPANE 1999-{$smarty.now|date_format:"%Y"