MDB2 Error: unknown error

_doQuery: [Error message: Could not execute statement] [Last executed query: select item.kod, wartosc, nazwa , rodzaj, pola.id as id, dokument_id, parametry, pole_w_liscie , atrybut_zamowienia FROM ant_dokumenty_pola pola, ant_templates_items item WHERE pola.kod = item.kod and dokument_id = 22047 and pola.strona = 1 and item.template_id = ] [Native message: BŁĄD: błąd składni na końcu danych wejściowych LINE 15: item.template_id = ^] (Szablon->PokazDokument 7)